Plot je volně stojící stavba, jež brání pohybu přes nějakou hranici. Zabezpečuje soukromí, omezuje hluk, udržuje zvířata na určeném místě nebo dekoruje celkový vzhled krajiny. Plot může být dževěný, zděný, kovový, kamenný...