Evropská unie připravila velký plán takzvaného Green Dealu, který zásadně změní evropský energetický trh. V rámci taxonomie (tedy jakéhosi jízdního řádu celé přeměny) se bude muset v Evropě už za pár roků přimíchávat do plynu vodík, který se vyrobí přebytky z obnovitelných energetických zdrojů, a posléze se dokonce bude spalovat pouze vodík. Je pravda, že nyní ještě není vše tak úplně uzavřeno, protože v rámci války na Ukrajině se ještě ledacos může změnit. Ale zdá se, že EU nebude chtít tento plán brzdit, naopak kvůli odstřižení závislosti na ruském plynu vše naopak urychlit. Na místě tak je dotaz čtenáře:

Potřebuji vyměnit starý nevyhovující kotel v domácnosti. Mám počkat, nebo jej vyměnit hned? Jde o to, že by se v plynárenské soustavě měl povinně přimíchávat vodík.


Zeptali jsme se hned dvou odborníků, kteří mají k problematice více informací. První je Martin Havelka ze společnosti Viessmann:

„V případě, že zákazník koupí náš plynový kondenzační kotel již dnes, tak se tím zároveň připravuje na budoucnost. Jde o to, že aktuálně umíme již efektivně spalovat plyn s příměsí vodíku z 20 %, zároveň však reálně až z 30 %. Do budoucna samozřejmě počítáme i s tím, že naše kotle díky snadnému přenastavení budou umět spalovat i 100 % příměsi vodíku v zemním plynu. Tzn. že se zákazník nemusí obávat o svou budoucnost, co se tohoto tématu týče..."

Druhým osloveným s touto otázkou byl Pavel Ulrich z firmy Almeva East Europe, která dodává komínové systémy.

„V tomto

„V tomto okamžiku není důvodu se jakýmkoliv způsobem obávat výměny spotřebiče z důvodu budoucího přimíchávání vodíku do plynu. Není dán žádný časový rámec, kdy by se mělo do plynu přimíchávat určité množství vodíku, kdy by se měl provést zásah do plynového spotřebiče nebo jeho výměna. Současné moderní plynové kotle jsou testovány na provoz, kdy je do plynu přimícháván vodík. Bylo zkoušeno, že do množství 20 % vodíku v zemním plynu není potřeba žádných úprav kotlů. Zároveň se nepředpokládá, že by v následujících letech bylo do zemního plynu přimícháno více než 10 % vodíku. Jiná situace bude v případě plynových sporáků, kde by byly nutné technické zásahy, ale to se již netýká plynových kotlů. S přidáním vodíku k zemnímu plynu se sníží množství produkovaných škodlivých látek, nicméně jejich chemické složení se nezmění. Lze očekávat, že ve spalinách bude docházet ke zvýšené kondenzaci spalin. Nicméně současné spalinové cesty jsou odolné vůči vlhkému provozu a jejich změna tak nebude nutná. Komíny se budou i nadále vložkovat stejnými materiály jako dnes."