Celkem 30 milionů eur (téměř 950 milionů korun) si chce půjčit Plzeň od Evropské investiční banky (EIB). Úvěr na sedm ekologických akcí za 1,5 miliardy korun by mohlo město čerpat od listopadu. Radnice ale čeká na rozhodnutí Bruselu, jaký podíl poskytne na akce z kohezních fondů. Žádost o evropské dotace má Plzeň hotovou od srpna, ale ještě konzultuje s ministerstvy financí a pro místní rozvoj závazek města na dofinancování. Řekl náměstek primátora Miroslav Kalous.

"EIB ocenila vysokou bonitu Plzně, její minimální zadluženost a nabízí široko daleko nejnižší úroky," dodal. Podle Kalouse už minulé vedení města zahájilo s bankou jednání o úvěru ve výši 20 milionů eur, ale vedení EIB pro Českou a Slovenskou republiku dnes samo nabídlo dalších deset milionů eur na související investice. Rozšíření půjčky by ještě schvalovali zastupitelé.

Z kohezních fondů má Plzeň podle Kalouse nárok až na 75 procent nákladů všech sedmi akcí - zhruba na 1,1 miliardy korun. "Zbytek bude kompletně krýt úvěr, jehož rámec do 525 milionů už dříve schválili zastupitelé," uvedl Kalous. Podle něj by měla být plzeňská žádost na bruselském stole už příští měsíc. Radnice ale zatím nesouhlasí s požadavkem ministerstva pro místní rozvoj, podle něhož se má město zavázat k tomu, že i v případě pouze 25 procent podílu dotací, uhradí město zbytek z úvěru nebo ze svého.

Plzeň chce evropské peníze na vodárenské soubory Vinice a Lobzy, odkanalizování Radčic, Křimic a Valchy a na zádržné nádrže Bolevec a Gera. Největší finanční sumu představuje vodárenský soubor Lobzy, a to 362 milionů korun. Odkanalizování Radčic a Křimic má přijít na 287 milionů, více než 239 milionů korun bude stát vodárenský soubor Vinice, zádržné nádrže Bolevec a Gera přijdou na 165 milionů a odkanalizování Valchy na 139 milionů. Všechny akce už mají stavební povolení nebo o žádosti o ně.

Radnice požádala o dotaci na stavby už v září 2002 - tehdy za 1,2 miliardy korun z předvstupního programu ISPA. Vstupem ČR do EU přešly všechny rozpracované projekty do kohezního fondu EU. Žádost Brusel přijal a přidělil jí registrační číslo.

Bankéři EIB si ještě prohlédli všechny tři vozovny Plzeňských městských dopravních podniků, které chtějí přebudovat svá zázemí pro tramvaje, trolejbusy a autobusy zhruba za 900 milionů korun. "Jednalo se o první seznamovací jednání," dodal Kalous. -čtk-