Chcete vědět, v jakém městě byste mohli žít podle představ studentů architektury? Zajímá vás, jak nastupující generace architektů vnímá palčivá místa v Plzni?

V rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 proběhne ve dnech 20.11. – 8.12.2013 výstava nerealizovaných studentských projektů vztahujících se k městu Plzni. Vize studentů ze všech škol architektury v ČR se představí v kulturním centru Papírna v Plzni pod názvem VIRTUÁLNÍ PLZEŇ I.

V tentýž den se zde také od 14 hodin uskuteční první mimopražský Otevřený think tank architektů (OTTA), pořádaný ve spolupráci s Českou komorou architektů a věnovaný tématu Aktivismus a participace v architektuře.

Výstava bude přístupná denně od 14 do 20 hodin, vstup na výstavu i doprovodné programy je volný. Vernisáž výstavy se koná v úterý 19. listopadu 2013 od 19:30 hodin.

K vidění bude 40 projektů nastupující generace architektů, vytvořených v posledním desetiletí. Výstava, koncipovaná jako procházka „virtuální Plzní“, je plná inspirativních nápadů a zároveň promyšlených řešení míst, která jsou ve městě již řadu let předmětem veřejné diskuse. Najdete mezi nimi návrhy proměn veřejných prostorů, jako třeba úpravu plzeňského nádraží a zklidnění okolní dopravy, či studie nových budov – kulturního domu, koncertní síně či nového sídla Západočeské galerie.

Návštěvníka provede výstavou mapa s vyznačenými prostorovými souvislostmi, některé práce doplňují komentáře autorů (dnes již praktikujících architektů). Všechny projekty bude kromě toho možné vidět i na webových stránkách www.verejnyprostorvplzni.cz.