Gaetano Pesce, design 1969 Autor: archiv Sociální nepokoje koncem šedesátých let sice nevedly k obratu ve společnosti, ale přinesly mnoho nových podnětných myšlenek. Během ideologické debaty, vyvolané studenou válkou, se na zasedání Rímského klubu v roce 1972 poprvé věnovala pozornost i ekologii. Ekologická katastrofa hrozila nejen pro nadměrné a bezohledné využívání přírodních zdrojů. V tom samém roce se v Muzeu moderního umění v New Yorku konala důležitá výstava věnovaná mezinárodnímu importu italského designu Frank O. Gehry, design 1972 Autor: archiv pod názvem Italy: The New Domestic Landscape. Jejím cílem byla popularizace jeho neortodoxních myšlenek. Ropná krize v roce 1973 narušila důvěru v neomezený pokrok, a znamenala v podstatě konec plastového nábytku, který byl až do tohoto období ztělesněním designu. Bezstarostné experimentování vystřídal historický přístup, který se zároveň snažil vyrovnat s ekologickými průmyslovými výrobními postupy. Série lepenkového nábytku Easy Edges architekta Franka O. Gehryho zažehla slávu jako smysluplná alternativa plastového Paola Deganello (Archizoom), design 1973 Autor: archiv nábytku. Gehryho metodou je možné využít možností materiálu vzniklého recyklováním a zároveň recyklovatelného, a vytvořit tak nábytek volných, imaginativních forem. Designér Gaetano Pesce byl produktem radikálního hnutí italského designu, vytvořeného kolem skupin Archizoom Associati a Superstudio, které na konci šedesátých a začátkem sedmdesátých let položily základy provokativních, sociálně utopických projektů. Pesceho vysoce osobní estetika je také vzpomínkou na práce hnutí Alessandro Medini, design 1974 Autor: archiv Art Povera. Vyvinul inovativní výrobní procesy, které uvolnily cestu jednak průmyslové masové produkci a jednak nezaměnitelným, individuálním a různorodým objektům. V dílech italského designéra Paola Deganella je experiment méně citelný, ale jeho díla jsou stejně tak koncepční. V některých ze svých návrhů se Deganello pokusil rozčlenit výrobní proces nábytku tak, že jednotlivé komponenty byly vyrobené z průmyslových polotovarů anebo různými výrobci, čímž se snížily investiční náklady výrobců finálního produktu. Tento koncept je zřejmý i v neortodoxním, Alessandro Mendini, design 1978 Autor: archiv kolážovitém modelu jeho mnohých návrhů. Designy studia Alchimia, založeného v roce 1976, zachovávají princip „nového umění“ a zároveň nevylučují používání vysoko rozvinutých technologií. Na rozdíl od avantgardních pokusů, které reagují na změněné poměry prostřednictvím nových idejí, přijala Alchimia v zásadě postmoderní přístup. Hlavním představitelem tohoto seskupení byl Alessandro Mendini, který se Robert Venturi, design 1979 Autor: archiv prosadil designem založeným na citaci historických stylů a banálních každodenních objektů. Současně ve své tvorbě zdůrazňuje intelektuální a mystické aspekty tvorby. Avantgarda a formální nové designy vyšly z módy a do popředí zájmu se koncem sedmdesátých let dostal právě Mendiniho redesign, v kterém se znovu zaobírá slavným nábytkem svých předchůdců a zdobí ho ornamenty. -las-