Autor: archiv Rozmach průmyslu a komerce pokračoval i na začátku šedesátých let. V některých evropských zemích si nedostatek pracovních sil vyžádal nábor pracovníků z jižní Evropy. Západní průmyslové země dosáhly bodu nasycení ve vybavení domácností nejdůležitějšími technickými zařízeními, ale i přes to byl další odbyt podpořený reklamou a výrobky krátkodobého použití. Obsahy a motivy konzumní společnosti se staly objektem umělecké tvorby. Hlavní představitelé pop artu kopírovali konzervy a reklamní symboly zpochybňujíc kontrast mezi uměním a triviálností, popové skupiny jako Beatles se staly symboly mladých lidí toužících po prosperitě, narůstající kritika vládnoucího sociálního systému vyústila do studentských nepokojů a hnutí hippies…. Autor: archiv V této atmosféře se začátkem šedesátých let začala rýsovat změna i v designu nábytku. Důvodem však nebyly jen změny idejí. Byly to i technologické a ekonomické výhody plastů a všeobecné ocenění tvořivého potenciálu tohoto materiálu. Možnost téměř libovolného tvarování a barvení plastu se stala základem nového trendu organicky zaoblených jednolitých tvarů. Dánovi Vernerovi Pantonovi se podařilo vytvořit stoličku z jednoho kusu plastické hmoty. K nejvlivnějším osobnostem tohoto období patří Joe Colombo, který navrhoval masové produkty v individuálním a konzistentním výrazu a futuristických prostorových scénářích. Autor: archiv Okolo roku 1965 skupiny jako Archizoom Associati, Studio 65 nebo Grupo Strum vzrušovaly svými utopickými architektonickými projekty, experimentálním nábytkovým designem a happeningami. Pokoušely se prezentovat alternativy k striktnímu oddělování předem definovaných prostorů, k racionální a pravoúhlé architektuře a k nábytku, který omezoval a izoloval uživatele. Představa života v komunitách se doplňovala pestrobarevnými obytnými krajinami sestavenými z organicky formovaných čalouněných prvků, které bránily vytváření hranic mezi lidmi. V tomto období se použitím polyuretanové pěny naskytla možnost vytvářet neobyčejný nábytek volných měkkých forem, který nevyžadoval žádnou vnitřní podporu. Navíc se objevil nový nafukovací nábytek, který je nejen provokativní, ale i okouzlující svou kombinací materiálů a strukturou. Různorodost experimentů odhalila vlivy pop a op artu, také kosmických motivů, extatických stavů a rockové hudby. Autor: archiv Současně se především v architektuře objevují první stopy nastupujícího modernizmu. Jeho základy položil americký architekt Robert Venturi ve své eseji „Komplexnost a protiklad v architektuře“ v roce 1966. Namísto stálého objevování nového, které bylo poznávacím znamením všech modernistických směrů, Venturi propagoval eklektizmus, který se vědomě vyhýbal existujícím stylům a tradicím. -las-