Podle údajů Českého statistického úřadu se loni počet zahájených i dokončených nových bytů podstatně zvýšil. Hlavními důvody jsou podle statistiků levné hypoteční úvěry, dostupné úvěry ze stavebního spoření a vyšší objem prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení. Můžeme očekávat růst bytové výstavby i v budoucnu? Český statistický úřad nedávno vydal novou zprávu o bytové výstavbě za rok 2002, která obsahuje poměrně povzbudivé informace. Jsou to především údaje o relativně velkém nárůstu počtu zahájených, dokončených a rozestavěných bytů proti roku 2001. České stavebnictví v minulém roce ožilo a pokles počtu zahájených a dokončených bytů z posledních let se konečně zastavil. Vývoj bytové výstavby v letech 1990-2002

Rok
Počet zahájených bytů
Počet rozestavěných bytů
Počet dokončených bytů
1990
61 004
158 840
44 594
1991
10 899
128 228
41 719
1992
8 429
97 768
36 397
1993
7 454
72 356
31 509
1994
10 964
62 117
18 162
1995
16 548
66 172
12 662
1996
22 680
74 726
14 482
1997
33 152
90 552
16 757
1998
35 027
103 191
22 183
1999
32 900
112 530
23 734
2000
32 377
118 785
25 207
2001
28 983
121 705
24 759
2002
33 606
129 609
27 291

Pozn.: Kurzívou jsou vyznačeny údaje z let, ve kterých došlo k meziročnímu poklesu počtu nových bytů.

Zdroj: Český statistický úřad
Jak je patrné z tabulky, v roce 2002 byla zahájena výstavba více než 33 600 nových bytů, což je o 16 % více (tedy přibližně o 4 600 bytů více) než v roce 2001. Z toho největší nárůst byl zaznamenán u bytů v rámci bytových domů (proti roku 2001 růst o 63 %). Z hlediska regionů byl největší počet staveb zahájen ve Středočeském kraji (18,5 %), nejmenší potom v kraji Libereckém, Ústeckém a Pardubickém. Největší nárůst proti loňskému roku byl zaznamenán v Praze (o 57 %), naopak výstavba poklesla v Královéhradeckém, Karlovarském a Ústeckém kraji. Celkový počet rozestavěných bytů (který zahrnuje i byty, jejichž výstavba byla dočasně zastavena) se v roce 2002 zvýšil o 6,5 % (o zhruba 7 900 bytů, na bezmála 130 000 bytů), přičemž nejvíce rozestavěných bytů je registrováno ve Středočeském kraji (17,1 %) a nejméně v Karlovarském kraji (2,4 %). Jako v předchozím případě byl největší meziroční nárůst zaznamenán v Praze (o 20,2 %). Dlouhodobý růst rozestavěnosti je způsoben rychlejším růstem počtu zahájených bytů proti počtu dokončených bytů. V loňském roce bylo celkově dokončeno přes 27 000 nových bytů, to znamená, že meziroční nárůst byl zaznamenán i v této kategorii. Proti roku 2001 vzrostl počet dokončených bytů o 10,2 % (přibližně 2 500 bytů). Největší podíl přitom měly byty dokončené v rodinných domech (více než 40 %), příznivý vývoj byl zaznamenán i u domů s pečovatelskou službou a domovech-penziónech (meziroční nárůst o 144 %). Největší podíl bytů byl dokončen opět v Praze (14,5 %), nejmenší pak v Ústeckém (3,1 %) a Karlovarském (1,6 %) kraji. Menší nárůst potom zaznamenal počet modernizovaných bytů (dokončeno jich bylo přibližně 13 600). Vzrostl pouze o 1,2 % a hlavní podíl si tu jako v předchozích případech zachovává hlavní město Praha. Za hlavní důvody příznivého vývoje situace ve stavebnictví označili odborníci ze statistického úřadu pokles sazeb hypotečních úvěrů, širší využití úvěrů ze stavebního spoření k pořízení nového bytu a vyšší objem prostředků na výstavbu bytových domů ze Státního fondu rozvoje bydlení. Prostředky ze Státního fondu rozvoje bydlení jsou ze zákona určeny především na podporu výstavby nájemních bytů, po