Na posun v poptávce reagovali také developeři, u kterých v posledních letech převládá spíše zájem o novou bytovou výstavbu jednotlivých bytových domů či skupin domů rodinných než o velkokapacitní bytovou výstavbu známou z let minulých. Novou tendencí se po roce 1989 staly rodinné domy "na klíč", které do té doby na trhu chyběly. Samostatným typem jsou lokality, kde investor zajistí přípravu pozemků (zavedení inženýrských sítí, vydání územního rozhodnutí apod.) a jednotliví vlastníci parcel pak kontaktují individuálně stavební firmu. V těchto lokalitách je často prodáno více pozemků, než na kolika je zahájena výstavba, neboť koupě je považována za dobrou investici a majitel spekulativně očekává její další zhodnocení. Zpočátku noví investoři naráželi na problémy týkající se určení nových funkcí pro daná území, získání stavebních povolení, nevyřešených restitučních nároků apod. Nicméně od roku 1993 počet zahájených lokalit postupně narůstá. Vzhledem k tomu, že celkový počet lokalit zjištěný v roce 1998 na území Prahy, v okresech Praha-západ a Praha-východ a dalších oblastech zůstává přibližně stejný jako počet lokalit v zúženém území z roku 1999, lze předpokládat pokračování trendu jejich postupného nárůstu. V členění podle jednotlivých stavebních úřadů bylo nejméně rozvojových lokalit zaznamenáno v Čelákovicích a Mnichovicích (po jedné), nejvíce v Jesenici (21). Jesenice se na prvním místě intenzity nové bytové výstavby objevuje i v hodnocení podle celkové kapacity, neboť na území tohoto stavebního úřadu probíhá nebo je plánována výstavba více než 1 200 domů. Velmi vysoko se v tomto žebříčku dostávají také územně malé Průhonice (celková kapacita zde dosahuje zhruba 400 domů), u nichž významnou roli sehrává blízkost a snadná dopravní dostupnost hlavního města a významná občanská vybavenost (nákupní centrum Hypernova).