Vítěz navíc postoupí do mezinárodního kola ankety Evropský strom roku. Uzávěrka nominací na Strom roku 2015 je 30. dubna. Podrobnosti o tom, jak strom přihlásit, najdete na www.stromroku.cz.

Zlámanská oskeruše (foto: Lenka Grossmannová) Autor: Oficiální zdroj Zlámanská oskeruše (foto: Lenka Grossmannová)Autor: Oficiální zdroj

„V každé obci určitě roste alespoň jeden strom, který místní lidé považují za neodmyslitelnou součást svého prostředí, historie nebo i vlastního života. Právě tyto stromy se snažíme zviditelnit a skrze anketu jim pomoci získat prostředky na odbornou péči,“ vysvětluje cíl ankety její koordinátorka Andrea Krůpová.

Díky hlasování v anketě mohly být například v loňském roce ošetřeny čtyři stromy, čímž se dosáhlo zlepšení jejich zdravotního stavu a vitality. V blízkosti tří finálových stromů proběhly nové výsadby. Další navrhovatelé se zase rozhodli využít získané peníze k propagaci stromu – ať už formou pohlednic, naučné tabule, nebo jiných tematicky zaměřených vzdělávacích pomůcek. Účast stromu v anketě navíc pomohla stmelit komunitu a motivovala obyvatele, aby se více zajímali o přírodu ve svém okolí.

Navrhnout kandidáta na Strom roku 2015 může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé obce. Z došlých přihlášek odborná porota vybere 12 finalistů, kteří budou několik měsíců soutěžit o přízeň veřejnosti ve zpoplatněném hlasování. Vítězný strom Nadace Partnerství ocení 20. října, kdy se v České republice slaví Den stromů.

Jak přihlásit strom do ankety:

  1. Zjistěte základní parametry stromu (druh, stáří, obvod kmene, lokalita, GPS souřadnice atd.).
  2. Vypátrejte z kronik, knížek i od pamětníků příběh stromu, nebo nechejte školáky vymyslet vlastní.
  3. Pořiďte fotografie stromu.
  4. Zapojte do tvorby přihlášky školu, spolky i nadšence všech generací.
  5. Vymyslete, co byste udělali s výtěžkem hlasování (ošetření stromu, výsadby, naučná cedule apod.).
  6. Odešlete přihlášku do 30. dubna na stromroku@nap.cz.