Jako každá zatěžovaná konstrukce podléhá i využití půdního prostoru v prvopočátku statickému výpočtu, které bylo buď zadáno při projektování a návrhu krovu a celé střešní konstrukce, nebo je třeba jej zadat dodatečně a hledat řešení. Pokud se rozhodneme pro využití půdního prostoru v rámci projektu, statik nám krov obvykle navrhne tak, že spodní kleštiny unesou obvyklý sádrokartonový podhled a také přiměřené zatížení pro využití plochy půdy. Konstrukčně jsou kleštiny a rošt sádrokartonu nosičem i tepelné izolace, ta se vkládá ve dvou vrstvách mezi kleštiny a do roštu sádrokartonu. Obvykle se výška kleštin nastavuje ještě o dřevěný rošt, který je nosičem záklopových prken, lépe záklopu deskami OSB. Někdy se nevyužívá celý prostor půdy, ale jen okolí u výlezových schodů.

Vždy doporučuji pokrytí tepelné izolace difuzní fólií před záklopem, aby se předešlo znečištění a tím i znehodnocování tepelné izolace. Pro využití pouze na uskladnění sezonních věcí nepovažuji za nutné zateplovat střešní plochu nad záklopem. Pokud by se tepelněizolační obálka domu provedla až do hřebene, přibyl by nám nemalý vytápěný prostor a tím i nemalé navýšení provozních nákladů. Pozor na kondenzaci vodních par na procházejícím kanalizačním potrubí půdním prostorem, musí být při nevytápěné variantě dokonale zaizolováno tepelnou izolací. Podstatné je také použití kvalitně zateplených půdních skládacích schodů a nepodcenění detailů kolem nich. V rámci nákladů bych opravdu zvážil nutnou velikost vhodnou pro využití.

V případě, že krov se zatížením v půdním prostoru nepočítal a jedná se o dodatečné využití, nezbývá než oslovit statika o návrh řešení, obvykle vloženým dřevěným nosným roštem se záklopem, nezávislým na konstrukci krovu se sádrokartonovým podhledem.

Odpovídá Ing. Roman Brabec, majitel zavedené společnosti Stings 96

VÍCE ODPOVĚDÍ ROMANA BRABCE NA VAŠE OTÁZKY NAJDETE V ČASOPISU DŮM&ZAHRADA 4/13. Objednat lze samostatné číslo nebo získat předplatné, a to přes e-mail: predplatne@astrosat.cz, online na Předplatné časopisů nebo telefonicky: 840 336 459. Volání na bílou předplatitelskou linku je zpoplatněno zvýhodněnou sazbou 1,60 Kč včetně DPH za započatou minutu volání z pevné linky. Volání z mobilního telefonu dle tarifu mobilního operátora.