Plynové průtokové ohřívače a kotle, které denně používáme, jsou sofistikované přístroje – výsledky dlouhého vývoje a výzkumu v mnoha oborech. A tak, podobně jako automobil a jiná složitější zařízení, potřebují i plynové spotřebiče ke svému spolehlivému fungování pravidelnou servisní péči. Drtivá většina jejich uživatelů však podceňuje pravidelné servisní prohlídky a zapomíná také na vliv dodatečných stavebních úprav na jejich provoz. Následek? Zhoršení technického stavu plynového spotřebiče, nárůst spotřeby plynu nebo ohrožení zdraví. Tyto případy stejně jako hlášené úniky plynu však tvoří jen malé procento poruch. Mnohem častějším jevem je, když uživatel na začátku topné sezóny zjistí, že si prostě nezatopí. A stačilo jen včas zajistit servis zařízení.

Péče o plynové kotle a průtokové ohřívače přitom není časově ani finančně náročná. Několik stokorun a jedna až dvě hodiny času opravdu nejsou za rok klidu a pohodlí nijak přemrštěné investice.

Servisní prohlídky jsou nutností

Základem správné péče o kotel jsou pravidelné servisní prohlídky, které by měl provádět odborný servisní technik jedenkrát ročně. Ideální doba pro sjednání servisní prohlídky je po skončení topné sezony nebo v létě. Na podzim totiž bývají servisní střediska nejvíce vytížena a čekání na prohlídku se může protáhnout. Vedle standardních prohlídek existují ale také případy, kdy dochází ke změně podmínek provozu plynového kotle. Nejčastěji jsou způsobeny rekonstrukcemi bytů, kdy je potřeba mít vždy na paměti, že na spálení jednoho kubíku plynu kotel spotřebuje cca 14 kubíků vzduchu. Pokud tedy děláte nějaké dodatečné stavební úpravy v prostoru nasávání spalovacího vzduchu např. výměnu oken, modernizaci koupelny nebo dodatečnou montáž ventilátoru, měli byste se obrátit na revizního technika a ověřit si, zda stavební zásah neovlivňuje bezproblémový a bezpečný provoz kotle.

Autodiagnostika krátí čas i náklady

Modernější kotle vybavené autodiagnostikou zobrazují v případě nestandardních provozních stavů na displeji chybový kód. Tato funkce následně krátí čas potřebný k opravě kotle. Díky ní může servisní technik poradit uživateli i po telefonu, a pokud jde o náročnější zásah, může si technik potřebný náhradní díl vzít rovnou s sebou.

Vyčištěný kotel má nižší spotřebu

Čekat se servisem na poslední chvíli se tedy jednoznačně nevyplatí. Součástí pravidelné servisní prohlídky je totiž i vyčištění a seřízení plynových spotřebičů, které potom lépe spalují plyn a tak snižují jeho spotřebu. Pravidelná servisní prohlídka navíc znamená kratší odstávku zařízení, než jakou způsobí většina poruch. Minimalizuje tak možnost nefunkčního systému vytápění uprostřed topné sezóny i další důsledky zanedbané péče o kotel, které se v lepším případě projeví vyšší investicí do opravy. Mezi ty tradiční patří například zanesený výměník, který je více tepelně namáhán a může dojít k jeho propálení. Různé netěsnosti potrubí, jako například kapající spoj, mohou zapříčinit zkrat v elektronice kotle. V nejhorším případě pak vlivem zanesení hořáku dochází k nedokonalému spalování a zplodiny mohou unikat do prostoru kotle. A pokud se jedná o starší typ, který není vybaven čidlem teploty spalin pod hořákem, může dojít až k ohrožení zdraví osob. I když mají moderní kotle kvalitní bezpečnostní systémy, je třeba mít stále na paměti otřepané: Prevence je vždy lepší než léčba.

-td-s využitím podkladů společnosti JunkersFoto: www.profimedia.cz