Masivní tvrdé dřevo nebo dřevěné konstrukce snadno překlenou malé mezery v podkladu a není problém přecházet přímo přes nerovnosti bez nutnosti dodatečného měkkého podkladu.

Dokonce i keramické a porcelánové dlaždice mohou překlenout několik malých děr a mezer, navíc k jejich vyplnění poslouží malta nebo tmel. Laminátové podlahy ale přenášejí nebo kopírují nedokonalosti podkladu a podkladová vrstva pomáhá tomuto poškození laminátu zabránit.

Doporučení z praxe

Řady samolepicích podkladových vrstev se musí překrývat, aby se lepicí okraj mohl přilepit k sousední řadě podkladové vrstvy. Běžné, nesamolepicí řady podkladových vrstev nepřekrývejte.

Laminátová podkladová vrstva však nedokáže vyřešit všechny nedokonalosti. Jedním ze způsobů, jak opravit velké prohlubně, je vyplnění prohlubní tekutou vyrovnávací hmotou, která později vytvrdne.

Jak instalovat laminátovou podlahu:

Zdroj: Youtube

Změkčuje došlap

Při instalaci na tvrdý povrch, jako je beton, můžete od instalace podkladové vrstvy očekávat změkčení došlapu. To podkladová vrstva poskytuje a zajišťuje, aby byla chůze měkčí.

Oproti betonu má dřevěný podklad dostatečnou pružnost, takže podkladová vrstva pouze mírně změkčí došlap na povrch laminátu. Beton, cihly a jiné formy zdiva se ale bez změkčujících vlastností, které může podkladová vrstva poskytnout, prakticky neobejdou.

Jiný pocit z došlapu

Podkladová vrstva pod laminát sice změkčuje došlap, ale může také způsobit, že podlaha bude působit dutě. Je to pocit, který je patrný, když přejdete z pevného povrchu, jako je například dlažba, na laminátovou podlahu s podložkou. Laminátová podlaha s hustší plstěnou podložkou se ale více přibližuje pocitu pravé dřevěné podlahy.

Pohlcuje zvuk

Laminátová podlaha je tak tenká, že potřebuje dodatečnou pomoc podložky, aby působila a chovala se jako skutečné dřevo. Vezměte v úvahu otázku přenosu zvuku.

Pěnovou podložku pod masivní tvrdé dřevo nepotřebujete z mnoha důvodů, ale jedním z nich je, že tvrdé dřevo je tak husté, že omezuje přenos zvuku.

Pěnu, nebo plst

Plstěná podložka může být až dvakrát dražší než pěnová podložka, ale poskytuje lepší pohltivost zvuku. Laminátové podlahy nedisponují ani tloušťku, ani hustotu, protože jejich tloušťka obvykle nepřesahuje 12 mm a jsou vyrobeny z typu dřevovláknitých desek s nízkou hustotou. V důsledku toho podložka pomůže zvýšit zvukově pohltivé vlastnosti laminátu, ale jen minimálně.

Reguluje vlhkost

Podložku odolnou proti vlhkosti nebo parozábranu budete v podlaze potřebovat v případě, že existuje možnost přesunu vlhkosti směrem nahoru z betonové desky, dlaždic nebo cementových desek. Dokonce i dřevěný podklad nebo podlaha nad průjezdem nebo jiným prostorem mohou být vystaveny vzlínající vlhkosti.

Běžný pěnový podklad brání vlhkosti, ale existují typy podkladů, které vyžadují dodatečnou šestimilimetrovou polypropylenovou parozábranu. K dispozici jsou také podkladové vrstvy pod podlahy, které obsahují vodotěsnou vrstvu.

Zdroj: familyhandyman.com, thespruce.com