Typy podlahového vytápění

KK lité podlahy Autor: Oficiální zdroj KK lité podlahyAutor: Oficiální zdroj

Podle způsobu předávání tepla lze podlahové systémy rozdělit na sálavé, to znamená teplovodní či elektrické, a konvekční, tedy teplovzdušné, přičemž převažuje sálavé vytápění. Teplo je do místnosti předáváno sáláním z topné části, zabudované do podlahy. To jsou buď trubky, v nichž obíhá teplá voda, případně elektrické kabely, či rohože.

Teplovodní podlahové vytápění patří mezi nízkoteplotní systémy s teplotou topné vody maximálně 45 °C. Skladba většiny podlah sestává z podkladního betonu, tepelné (akustické) izolace, roznášecí vrstvy betonu či anhydritu a podlahové krytiny. Při zabudování elektrického systému určuje tloušťka betonové vrstvy, zda jde o přímotopné, nebo akumulační podlahové vytápění. U přímotopného podlahového vytápění pokrývá topnou část pouze tenká vrstva betonu, v případě akumulačního vytápění je vrstva betonu naopak silná - teplo nejdříve naakumuluje, a poté ho vydává.

ČTĚTE TAKÉ:

Pedotherm Autor: Oficiální zdroj PedothermAutor: Oficiální zdroj

U konvekčního podlahového vytápění se teplo do místnosti předává prouděním (konvekcí), a to pomocí konvektorů, které nejsou zabetonovány, ale uloženy v podlaze v plechových otevřených vanách. Tyto konvektory se umisťují obvykle na okraje podlahové plochy, nejčastěji v místě oken.

Zdrojem energie pro podlahové vytápění mohou být podle jeho typu kotel na plyn, elektrokotel, solární panely, tepelné čerpadlo nebo kombinace těchto zdrojů. Vysokého topného faktoru dosahuje podlahové vytápění v kombinaci s tepelným čerpadlem, vhodné jsou i plynové kondenzační kotle.

Pokud jde o napojení na krb s teplovodním výměníkem, jedná se o poměrně komplikované a drahé řešení, neboť je nutná akumulační nádrž a směšovací kolektor. Jednodušší, efektivnější, a především levnější je kombinace s teplovzdušným krbem a prostorovou regulací s termostaty - v místnostech, které se vytápí krbem, se postupně vypíná topení, při vyhasínání krbu pak znovu plynule nabíhá topení. Při realizaci systému je však třeba posoudit každé řešení z hlediska pořizovací ceny a celkové efektivity provozu systému.

Článek byl připraven ve spolupráci s firmou Pedotherm

Příště: Podlahové vytápění II. - Úspory a zdravé topení Foto: KK lité podlahy, Pedotherm, titulní foto: Thinkstockphotos.com