Udržení sněhu na střeše je důležité nejen z důvodu bezpečnostního. Sněhová vrstva může být také výborným izolantem. Rovnoměrně pokryje celou střešní konstrukci, přičemž zabraňuje unikání tepla ze střechy ven a vnikání chladu zvenku dovnitř. Díky rovnoměrnému pokrytí se navíc krov sněhem tolik nezatěžuje.

Masa sněhu pak odtává postupně shora vlivem povětrnostních podmínek a rostoucích teplot. „Háky jsou funkční jen v případě, že je jich na střeše optimálně rozložen správný počet,“ upozorňuje Zdeněk Štofaňak, zástupce společnosti HPI-CZ, která je dodavatelem stavebního příslušenství pro střechy.

O počtu háků na 1 m² rozhoduje sklon střechy a předpokládané zatížení střechy sněhem, dané zařazením místa do sněhové oblasti. Bereme ale v úvahu také tvar střešní konstrukce a typ objektu. Konkrétní zatřídění do oblasti lze najít v ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 (Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem) zahrnující aktuální mapu sněhových zatížení. Orientaci vám poskytne interaktivní sněhová mapa Českého hydrometeorologického ústavu.

„Správná hustota rozmístění háků se standardně pohybuje v rozmezí 1,3-2,5 ks/m², může být ale i vyšší,“ říká Zdeněk Štofaňak a doplňuje: „Častá, ale zcela nevhodná, je montáž protisněhových háků jen do dolní části střechy, do jedné nebo dvou řad. Na takto řešených střechách protisněhové prvky jedoucí sníh bez problémů vytrhá, takže napáchá větší škody než tam, kde protisněhová opatření zcela chybí.“

Jak vybrat správný hák?

Protisněhové háky se vybírají jednoduše podle typu krytiny, tedy podle toho, zda jde o krytinu pálenou, betonovou, plechovou, vláknocementovou, plastovou, nebo třeba šindel. Výhodou protisněhových háků je možnost montáže i dodatečně na stávající starší krytinu. „Je potřeba vybrat hák správného typu. Pálená krytina má totiž horní zámek, který hák kopíruje, zatímco na betonovou krytinu se protisněhový prvek jen zahákne,“ upozorňuje Zdeněk Štofaňak z HPI-CZ.

Tip: Technologickou zajímavostí je protisněhový hák QUICK-STOPP, který se uchycuje za spodní hranu tašky. Nekomplikované upínání na většinu skládaných krytin podtrhuje univerzální použitelnost výrobku. Díky extrémně snadné a rychlé montáži lze tento hák montovat na poslední chvíli, s trochou nadsázky třeba až když meteorologové začnou varovat před silným sněžením.