Podloubí je prostor před domem do ulice nebo náměstí, který je oddělený od okolí sloupy či pilíři. Jednotlivá podloubí na sebe navazují a vzniká tak dlouhý prostor pro pěší či trhovce. Nejznámější podloubí jsou v Českých Budějovicích, v Telči nebo v Novém Jičíně.