Podloží je vrstva půdy, která se nachází pod ornicí. Nebývá obdělávané, půdní částice se stmelují a mění v nepropustnou vrstvu (může způsobit podmáčení ornice), nemá dostatek kyslíku.