Úředníci stále ještě bdí nad dodržováním podmínek 31 568 smluv, na základě kterých stát od roku 1986 dotoval individuální bytovou výstavbu. Češi jsou v tomto směru poměrně poctiví, zhruba 94 procent stavebníků dojednané podmínky dodržuje. Zjistil to Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), na který sledování smluv přešlo od bývalých okresních úřadů. Stát od roku 1986 dotoval individuální bytovou výstavbu pěti miliardami korun a se stavebníky uzavřel celkem 65 708 smluv. Na stavbu poskytoval příspěvky od 70 000 do 120 000 korun. Program končil v 90. letech minulého století v závislosti na podmínkách, které stanovovala příslušná vyhláška. U 52 procent smluv za 2,7 miliardy korun již ÚZSVM ukončil sledování, protože podmínky byly splněny, nebo stavebník podmínky porušil, ale vzniklou pohledávku uhradil. Smluvní závazky musí nadále dodržovat 27 560 stavebníků. V jejich případě ještě neuplynuly lhůty kolaudace nebo lhůty pro užívání a nezcizení nemovitostí. Pouze u 4008 smluv se státem lidé porušili dojednaná pravidla. Nejčastěji nedodrželi lhůtu pro kolaudaci. Podle aktuálních údajů mají stavebníci zpět vrátit přibližně 175 milionů korun. "Ve většině případů ÚZSVM volil cestu sjednání víceletých splátkových kalendářů," sdělil mluvčí ÚZSVM Adam Halmoši. Vrácené finanční příspěvky odvádí úřad zpět do státní pokladny. Státní příspěvky k podpoře individuální bytové výstavby měly v zásadě nenávratný charakter. Stavebník musel dodržet smluvní podmínky, a to postavit nemovitost v souladu se stavebním povolením a zkolaudovat ji ve stanovené lhůtě. Musel ji rovněž užívat k trvalému bydlení a nesměl ji zcizit po dobu pěti nebo deseti let od uzavření smlouvy, nebo osmi let od kolaudace. "Pokud stavebník některou z uvedených podmínek poruší, stává se státní příspěvek návratným a do jeho uhrazení je za občanem vedena pohledávka," upozornil Halmoši. Zdroj: ČTK