Staré domy se nám dostávají do rukou nejen dědictvím. Často je kupujeme s plným vědomím jejich špatného technického stavu, protože se nacházejí v atraktivních lokalitách a pozemek je jejich největší hodnotou. Takové budovy, jejichž historie může sahat i do předválečných dob, nejsou většinou vůbec zatepleny.

Tepelná modernizace domu krok za krokem

Mezi těmito domy výjimečně nacházíme domy s předsazenou provětrávanou fasádou, kde je nosná stěna od obvodové oddělena tzv. vzduchovou dutinou. Ale to jsou výjimky. V ostatních domech se většinou musí stěny samy vyrovnat s přenosem tepla, což se jim zcela nedaří. Bývalí obyvatelé si zvykli žít v nedostatečně vytápěných interiérech a smířili se s tím, že za palivo platí stále více. Noví investoři naopak chtějí komfort a prvním krokem k jeho dosažení je zateplení takového domu.

Jak zvýšit energetickou účinnost starého domu a přitom si zachovat jeho kouzlo?

Zdroj: Youtube

Jak zateplit starý dům?

Ne každý starý dům lze zateplit hned. Pokud má dům vlhké stěny nebo různé konstrukční problémy, je třeba začít s renovací a provést nezbytné opravy - například vysušení stěn. Stěny musí být před zateplením dokonale suché. Pokud bychom zateplili vlhké stěny, vlhkost bychom v nich uzamkli. Důsledkem takové chyby by jistě bylo oslabení vazby lepidla upevňujícího vatu nebo pěnový polystyren a také plesnivé vnitřní omítky. Zateplení bychom měli odložit také v případě, že plánujeme výměnu oken nebo renovaci teras a balkonů.

Účinnost izolace

Klíčové je určit, jakého součinitele prostupu tepla stěn (U) hodláme dosáhnout. Od toho se odvíjí výběr konkrétního tepelněizolačního materiálu. Teoreticky platí, že čím silnější je izolační materiál, tím nižší je součinitel prostupu tepla U, a tedy tím výhodnější bude. Zde je však třeba důrazně upozornit, že izolační vlastnosti vlny nebo polystyrenu nezávisí pouze na jeho tloušťce, i když ta je samozřejmě velmi důležitá, ale také na jeho součiniteli tepelné vodivosti λ. Čím je jeho hodnota nižší, tím je pro nás výhodnější.

Parametr tloušťky izolace

Izolační desky s nižším součinitelem tepelné vodivosti mohou být tenčí než desky s vyšší lambdou a přitom si zachovat stejně dobrou hodnotu součinitele prostupu tepla. To je důležité, protože čím tenčí je izolační vrstva, tím méně se okenní a dveřní otvory propadají do vrstvy navíc a dům je také o něco světlejší. Masivní izolace také vyžaduje delší upevňovací svorníky. Výzkumy navíc ukazují, že od určité tloušťky se izolace sice zlepšuje, ale jen minimálně, zcela neúměrně nákladům na každý další centimetr izolace.

Pomohou kalkulačky

Nejtenčí izolace bude z drahého, ale dokonale izolujícího polyuretanu PIR nabízeného ve formě desek. S určením tloušťky izolace a hodnoty U pro vaše stěny vám pomohou internetové kalkulačky. Stačí přejít na správné webové stránky, zadat údaje (včetně typu materiálu stěny, tloušťky stěny, typu a tloušťky tepelné izolace, jejího součinitele λ), abyste zjistili pravděpodobnou hodnotu U, kterou budou mít vaše stěny po dokončení zateplení. Máte-li větší rozpočet a chcete-li profesionalitu, můžete využít služeb energetického auditora. Ten se ujme všech výpočtů a poskytne hotový recept na teplý dům. Pozor si dejte na podezřele levné auditory, kteří nabízejí studii „od stolu“ a neobtěžují se dům prohlédnout.

Zdroj: mdpi.com, theguardian.com