Tzv. „podnikatelské baroko“ je pejorativní označení pro stavební styl, který se prosadil v Česku ve výstavbě rodinných domů především v devadesátých letech 20. století v předměstí satelitních měst a vesnic. Vyznačuje se nabubřelostí a okázalostí. a stylovou bezradností. Charakteristickým znakem je zdání luxusu, kde jsou ale původní ušlechtilé materiály nahrazovány cenově dostupnějšími náhražkami, balóny, vikýře, balustrády, zámková dlažba...