Zakořeněná rostlina stejného nebo příbuzného druhu, popřípadě rodu, určená k rozmnožení kulturní odrůdy. (Na podnož se štěpuje (očkuje, roubuje) odrůda, která s ní vytvoří kompaktní rostlinu. Podnož se množí vegetativně nebo generativně.