Vláda ČR schválila nové nařízení vlády k provedení zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů. Podpora bude poskytována ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení. Díky tomu mohou družstva od 1. ledna 2006 získat podporu v celkové hodnotě až sto tisíc Eur.

Vláda ČR schválila nové nařízení vlády k provedení zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů. Podpora bude poskytována ze zdrojů Státního fondu rozvoje bydlení. Díky tomu mohou družstva od 1. ledna 2006 získat podporu v celkové hodnotě až sto tisíc Eur.

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen "SFRB") byl schválen v souladu principy komunitárního práva Evropská unie se obávala narušení evropského trhu s bydlením a volné hospodářské soutěže. Z tohoto důvodu byla tzv. principem "de minimis" stanovena výše státního podpory nejvýše do sto tisíc eur pro jedno bytové družstvo v období tří let. Tím je vyřešena slučitelnost s právem Evropských společenství a není nutné tento nový program podpory notifikovat u Evropské komise. Stanovený limit je platný do konce roku 2006. Předpokládá se, že od roku 2006 bude tento limit Evropskou komisí zvýšen.

"Oblast bydlení patří jednoznačně k prioritám současné vlády, která ho považuje za důležitou součást životní úrovně a celkové kvality života obyvatelstva. Zároveň si uvědomuje rizika, která mohou z neuspokojivé situace v bydlení vyplývat. Nový zákon lidem umožní, aby si mohli i za průměrné příjmy pořídit adekvátní bydlení," řekl ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

Podle nového zákona si budou moci bytová družstva vzít na stavbu úvěry úvěr od SFRB s tříprocentní úrokovou sazbou. "Zákon počítá s tím, že zájemci o nový družstevní byt budou muset složit členský vklad ve výši alespoň 20 procent jeho ceny a dále se pak podílet na splácení úvěrů," dodal Martínek.

Vládou schválený návrh rozpočtu SFRB již s touto novou formou podpory počítá - obsahuje 150 mil. Kč na dotace a 1 mld. Kč na úvěry, což umožní v roce 2006 podpořit výstavbu 1500 nových družstevních bytů. Účinnost nařízení vlády je navržena od 1. ledna 2006 a tudíž Fond bude během měsíce listopadu a prosince mít časový prostor na organizační, metodickou i softwarovou přípravu tohoto nového nástroje.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR