Podpůrný článek je část stavby, která vzpírá vodorovné části břemene. Hlavními podpůrnými články jsou: sloupy, konzoly, pilíře.