Podstávka je dřevěná konstrukce z pilířů a kládí, která obepíná roubené přízemí dřevěných tradičních stavení.