Mluvčí České pošty Matyáš Vitík proto doporučuje všem plátcům, kteří pro své úhrady využívají službu SIPO, aby si před úhradou zkontrolovali platební položky, které jsou uvedeny na Platebním dokladu SIPO.

Co je SIPO?

SIPO je zkratka pro Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Funguje od 60. let minulého století. Tato služba vám umožní odeslat peníze několika dalším příjemcům najednou. Pošta tak rozešle peníze příjemcům, s nimiž si klient tento způsob úhrady domluvil.

Co dělat s položkou, kterou platit nechcete?

Pokud jako plátce odmítnete uhradit některou z předepsaných položek, máte možnost obrátit se na kteroukoliv pobočku ČP a požádat o vystavení Platebního dokladu SIPO na vybrané platby a platbu bez určité položky uhradit. To lze vyhotovit i plátci, který hradí SIPO bezhotovostně. Na to ale máte čas, než bude vyinkasovaná platba z banky ČP zpracována.

ČP nabízí službu SIPO také firmám, kterým umožňuje inkasovat peníze za poskytnuté služby. Je tomu tak na základě dodaného seznamu plátců. ČP nemá oprávnění zkoumat, za co a na základě čeho příjemce peníze od plátců požaduje.

Jaké bude řešení?

Mluvčí ČP dodává: „Česká pošta činí veškeré kroky k vyjasnění situace a spolupracuje s příslušnými orgány činnými v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že se podezření nepodařilo stoprocentně prokázat, nemůžeme poskytnout bližší informace o zadavateli podezřelých plateb. V případě, že tento zadavatel neposkytne České poště důkazy, že je oprávněn požadovat zmíněné platby, bude s ním okamžitě ukončena smlouva, na základě které je oprávněn inkasovat peníze od plátců přes službu SIPO.“

Zdroj: finance.cz, ceskaposta.cz