Podzemní voda se vyskytuje pod zemským povrchem. Voda, která vystupuje k povrchu z nitra Země se nazývá juvenilní (tvoří poměrně malou část podzemní vody) a podzemní voda, která vzniká průsakem srážkové vody, je voda vadózní. Některá podzemní voda může být organického původu (např. naftové vody). Pokud je podzemní voda uzavřena po dlouhá geologická období mezi nepropustnými vrstvami, označuje se jako fosilní.