Ovocným i okrasným stromům se vyplatí dodat na podzim hnojením potřebné živiny, aby zdárně přečkaly náročnou zimní sezonu. Které prvky potřebují stromy na podzim doplnit a jakými hnojivy to nejlépe provést?

Draslík je základ

Nedostatkem tohoto důležitého prvku mohou trpět jak mladé stromy, které ještě nemají plně vyvinutou kořenovou soustavu, tak stromy v hustých výsadbách, kde jsou zároveň pěstovány i plodiny náročné na draslík, třeba brambory. Svůj vliv může mít také sucho.

Nedostatek draslíku se projevuje menším množstvím plodů, jejich menší velikostí a horší skladovatelností, nižší odolností stromů vůči suchu a mrazu a také vyšší náchylností ke škůdcům a chorobám.

Dalšími prvky, které je vhodné na podzim doplnit, jsou fosfor a hořčík. Naopak se na podzim vyvarujte dusíkatých a vícesložkových hnojiv.

Jak hnojení nejlépe provést

V souvislé výsadbě (například v sadu) hnojte stejnoměrně celou plochu. Pokud chcete hnojit jednotlivé stromy nebo keře, vezměte v úvahu, že kořeny sahají až za průměr koruny dotyčného stromu. Pokud je průměr koruny například 3 metry, tak plocha k hnojení je 3 x 3 m, tedy 9 m². Dát hnojivo pouze do bezprostřední blízkosti kmene tedy nemá význam.

Draslíkem a fosforem hnojte jednorázově, protože tyto prvky se nevyplavují z půdy, právě nyní na podzim je pro to vhodná doba. Na podzim je také vhodné rozhodit kolem ovocných dřevin organické hnojivo, tedy například hnůj či kompost. Je možné využít i tzv. zelené hnojení, kdy se do blízkosti stromů zasadí rostliny, jako je například řepka či žito. Rostliny se ponechají přes zimu, kdy chrání kořeny stromů před mrazy, zadržují sníh a chrání dusík před vyplavením z půdy. Na jaře se potom zapraví do půdy.

Jak na jednotlivé druhy stromů

Jehličnaté stromy – k výživě jehličnanů na podzim patří hořká sůl, která brání žloutnutí a hnědnutí jehličí.

Stromy a keře – na podzim se hodí hnojivo s větším podílem draslíku a fosforu, například Podzimní NPK s guánem. To využijete nejen při podzimním hnojení stromů a keřů, ale také při podzimním sázení sazenic.

Ovocné stromy – hnojí se právě teď, od poloviny října do listopadu. Pro ovocné stromy jsou vhodná hnojiva s obsahem draslíku, fosforu a hořčíku. Pokud vaše stromy trápí nedostatek vápníku, což poznáte například tak, že se u ořešáků nevyvíjejí skořápky, je namístě vápnění. Na vápnění se hodí například dolomitický vápenec, který navíc dodá i dostatečné množství hořčíku.

Zdroje: pestík.cz, chatař-chalupář.cz