Je to jako dort. Vezměte barvivo, vlijte ho do ještě tekuté směsi, nalijte do formy a nechte zatuhnout. Prosté, jednoduché.

U betonu je výhoda, že může být kdekoli. Nejen ve formě na dort. Možnosti betonu jsou doslova neomezené – může být stěnou, stropem, schodištěm, podlahou, barovým pultem i originální kuchyňskou linkou. A vůbec nemusí být šedý. Trendům moderní architektury vychází stále častěji vstříc právě tzv. barevný beton, označovaný také jako beton probarvený. Nejde tedy o beton natřený, ale skutečně probarvený do hloubky pomocí pigmentů.

Barvený beton (např. s označením Colorcrete vyráběný skupinou Českomoravský beton) je lehce zpracovatelný beton dle ČSN EN 206-1 s obsahem barevných pigmentů. Může se barvit prakticky v celé škále RAL. Při jeho probarvování se nejčastěji uplatňují červené, hnědé, černé, případně žluté pigmenty tvořené barevnými oxidy železa. Méně běžné jsou pigmenty bílé, modré a zelené, pro které se používají jiné chemické látky (bílá – oxid titaničitý, modrá – kobaltová modř, zelená – zelený oxid chromu). Velký vliv na konečný barevný odstín betonu má odstín použitého cementu a zabarvení kameniva. Čistou bílou barvu lze vytvořit pouze použitím bílého cementu. Také jasných světlých odstínů, jako je třeba žlutá, lze dosáhnout jen tehdy, je-li pro výrobu použit bílý cement. Šedá totiž tlumí jas kterékoliv zářivé barvy. Barevné betony vyrobené z běžného portlandského cementu nebudou mít nikdy tak jasné barvy jako betony vyrobené s použitím bílého cementu.

Pohledová kvalita barevného betonu

Na výsledný vzhled barevné betonové plochy má vliv i kvalita povrchu. Povrchy z barevného betonu jsou řešeny jako finální, tedy pohledové. Technologie výroby a zpracování se neustále posouvají kupředu a vznikají nové varianty dekorování povrchu. Mezi ty nejběžnější patří broušení, leštění, hlazení, škrábání nebo vymývání. Pro tyto úpravy jsou charakteristické různé vzhledové vlastnosti, jako je hladkost, či naopak hrubost, drsnost či lesk apod. Spojením barevného betonu a povrchové úpravy betonového povrchu se otvírají široké možnosti architektonicko-uměleckého ztvárnění staveb.

I když se barevný beton dosud používal především na výrobu panelů, je vhodný i pro monolity. Uplatní se jak v exteriérech, tak v interiérech. Barevné betony mohou být nejen stěnou, stropem, schodištěm, podlahou, barovým pultem, umyvadlem, ale i kuchyňskou linkou. Záleží jen na představě architekta, případně investora.

Cena barevného betonu vyráběného v betonárně vychází z ceny běžného betonu, který je jeho základem. Oproti běžnému betonu podle zvolené specifikace je navýšení ceny v rozmezí od 500 do 2000 Kč za 1 m³ dle zvoleného odstínu a konstrukčního použití. Konkrétní výši ceny barevného betonu ovlivňuje složení receptury betonu, např. podíl pigmentů, zvolený cement, požadavek na provzdušnění atd.