Stalo se takřka pravidlem, že krb nechybí v žádném nově postaveném rodinném domku a v původních stavbách se častokrát staví dodatečně. Domů si můžeme pořídit krb s otevřeným ohništěm, v němž nejsou plameny uzavřeny a teplo neregulovaně vchází do místnosti, přičemž jeho podstatná část odchází volně komínem ven. Oheň můžeme zkrotit a zavřít do krbové vložky, která umožňuje teplo regulovat, takže je účinnější a můžeme jí vytopit podle vybavení a modelu jednu nebo více místností. Ti, co nemají komín, takže si nemohou pořídit klasický krb, nemusí zoufat. Pro ně jsou na trhu krby elektrické nebo na plyn.

Reálné úvahy

Při rozhodování hraje podstatnou roli fakt, k jakému účelu se krb bude využívat. Zda bude pouze estetickým prvkem, nebo ho využijete i k topení. Od toho se odvíjí volba typu, můžete mít teplovzdušný rozvod nebo topit pomocí akumulace. Podstatný je samozřejmě i konečný vzhled, který může být moderní, klasický, rustikální, výběr samozřejmě závisí na celkovém ladění interiéru. Své úvahy následně proberte s odborníkem, který by měl zvážit vaše požadavky a nabídnout vhodné řešení.

krby

Otevřené, nebo uzavřené ohniště?

Krb s otevřeným ohništěm má účinnost 10, maximálně 15 procent, z tohoto důvodu se využívá jen k estetickému účelu. Nezapomínejme rovněž, že z ohniště, které není za sklem, může vylétnout jiskra, vypadnout popel apod. A to i přesto, že je krb postaven dobře. Počítejte i s tím, že jeho otvor bude od kouře zčernalý.

Jinak je tomu v případě, kdy si pořizujeme krbovou vložku. Ty známe jednoplášťové nebo dvouplášťové konstrukce, k jejich výrobě se používá litina či ocel. Obě varianty nabízejí rozdílné užitné vlastnosti, avšak srovnatelnou účinnost a životnost. Podstatným momentem je způsob předávání tepla, a tím i způsob použití.

Litinové vložky mají vyšší teplotu v topeništi a využívají převážně akumulaci tepla. To je předáváno okolnímu prostředí sáláním, v menší míře konvekcí. Ocelové krbové vložky využívají z větší části systém ohřevu proudícího vzduchu – s menším podílem akumulace a nižší provozní teplotou.

K vytopení bezprostředního okolí jsou vhodné jednoplášťové akumulační krbové vložky, které kvůli menšímu využití bývají cenově přístupnější. Oproti tomu dvouplášťové varianty umožňují teplo rozvést do přilehlých prostor, jejich cena je ovšem vyšší. Je to i proto, že jejich výbava je bohatší.

Něco navíc

Účinnost systému a komfort obsluhy zvyšují doprovodné součásti instalace, například ventilátory na urychlení výměny teplého vzduchu, systém regulace tepelného výkonu, průtok vzduchu a další.

ČTETE TAKÉ:

U standardních vložek se tepelný výkon reguluje mechanickým táhlem, případně termostatem. Tím, že můžeme kontrolovat teplotu, docilujeme plynulejšího spalování a snižujeme spotřebu paliva, zařízení se lépe obsluhuje. U teplovzdušných systémů můžeme rovněž plynule regulovat otáčky ventilátorů vhánějících teplý vzduch. Účinnost krbu je rovněž podmíněna dokonale těsnící spalovací komorou. Obvykle se k utěsnění používá vlepená šňůra ze skelného vlákna, jejíž životnost trvá pouze několik let. Některé krbové vložky jsou vybavené nerezovým těsněním, které se neopotřebuje a bude sloužit navěky.

Vzhled a umístění

Krb hraje v interiéru významnou estetickou úlohu. Proto je třeba se při volbě rozhodnout, zda má působit subtilně, nebo naopak kolosálním dojmem, či budit zdání, že je součástí interiérového zařízení. Tato kritéria určuje tvar a použité materiály. Vždy ale záleží na celkovém řešení místnosti a v neposlední řadě na vkusu majitele. Protože krb, respektive zapálený krb s praskajícími poleny navozuje poklidnou a příjemnou atmosféru, měl by být v místnosti, kde se schází rodina a přijímají návštěvy. V každém případě je jeho umístění závislé na funkčním a prostorovém řešení místa s ohledem na komín, nosnost podlahy a velikost místnosti.