Studie, publikovaná v časopise JAMA Oncology a prováděná na University of Sydney v Austrálii, využívala data z nositelných zařízení k monitorování denní aktivity více než 22 000 jedinců. Během následujících téměř sedmi let výzkumníci sledovali klinické zdravotní záznamy této skupiny, aby pozorovali výskyt rakoviny.

Pouze čtyři až pět minut intenzivní přerušované fyzické aktivity, takzvané "VILPA" (Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity), bylo spojeno se značně nižším rizikem rakoviny ve srovnání s těmi, kteří tuto formu aktivity neprovozovali.

Chcete přece jen trochu víc sportovat a ještě víc zvýšit přínos svému tělu. Běhejte každý den 30 minut:

Zdroj: Youtube

Jedna minuta stačí

Koncept VILPA vznikl na Charles Perkins Centre na University of Sydney a označuje velmi krátké úseky aktivity trvající kolem jedné minuty, které každodenně provádíme. To může zahrnovat například domácí práce, nošení těžkých nákupů, krátké silové aktivity, rychlou chůzi nebo hraní her s dětmi vysokou pohybovou intenzitou.

Profesor Emmanuel Stamatakis, hlavní autor studie z Charles Perkins Centre, popsal pro MedicalXpress VILPA jako aplikaci principů vysoce intenzivního intervalového tréninku (HIIT) do běžného života. Zdůraznil, že dospělí, kteří necvičí, jsou vystaveni vyššímu riziku vzniku některých druhů rakoviny, jako je rakovina prsu, děložní sliznice a tlustého střeva. Avšak teprve díky chytrým nositelným technologiím je možné sledovat vliv méně strukturovaných forem intenzivní fyzické aktivity na zdraví.

Není to pravidlo

Studie má pozorovací charakter, což znamená, že neprokázala příčinnou souvislost. Přesto vědci zaznamenali silnou spojitost a odkázali na předchozí studie naznačující, že přerušovaná intenzivní fyzická aktivita zlepšuje kardiorespirační zdatnost, a může tak vysvětlit snížené riziko rakoviny. Mezi další faktory mohou patřit lepší citlivost na inzulín a redukce chronického zánětu způsobená fyzickou aktivitou.

Profesor Stamatakis poznamenal, že je třeba provést další důkladné studie, aby bylo spojení mezi VILPA a rizikem rakoviny potvrzeno. Nicméně zdůraznil, že VILPA může být slibným a dostupným doporučením pro snižování rizika rakoviny u těch, kdo považují tradiční cvičení za obtížné nebo nezajímavé.

Mýtus 10 000 kroků

Nedávno jsme vám předložili jiný výzkum, který si vzal na paškál jeden tradiční mýtus, a to potřebu ujít denně alespoň 10 000 kroků. Vědci z Massachusettské univerzity ve své studii ale zjistili, že k tomu, abyste zůstali zdraví, vám stačí nachodit řádově o několik tisíc kroků méně. Není nic překvapujícího na tom, že pro každého člověka je doporučená jiná denní dávka chůze.

Nejde tu jen o Austrálii

Možná si říkáte, že vědecké studie jsou často zcela vymknuté z reálií, když je provádí někde v USA nebo Austrálii. Na celém světě to může být jinak. Samozřejmě. Ovšem tato studie zahrnula opravdu mohutný vzorek lidí z celého světa. Mezinárodní tým výzkumníků zahrnoval představitele University of Sydney (Austrálie), University College London (Spojené království), Harvard Medical School (USA), University of Calgary (Kanada), Maastricht University (Nizozemsko), Národního výzkumného centra pro pracovní prostředí (Dánsko), The University of East Anglia (Spojené království), Norské univerzity vědy a technologie (Norsko), Loughborough University (Spojené království) a University of Adger (Norsko).


Shrnutí a hlavní závěry studie:


- Na vzorku 22 398 necvičících dospělých o průměrném věku 62 let výzkumníci zjistili 2 356 nových případů rakoviny během průměrného sledovacího období 6,7 let.

- Minimálně 3,5 minuty denní VILPA bylo spojeno se snížením výskytu rakoviny až o 18 % ve srovnání s absencí VILPA.

- 4,5 minuty denně VILPA bylo spojeno se snížením výskytu rakoviny spojené s fyzickou aktivitou až o 32 %.

- Největší redukce rizika rakoviny byla pozorována u osob, které prováděly i malé množství VILPA ve srovnání s těmi, kdo tuto aktivitu nevykonávali. Výhody VILPA se však projevovaly i s vyšší intenzitou této aktivity, zejména u rakoviny spojené s fyzickou aktivitou.

- VILPA byla prováděna převážně v krátkých intervalech do 1 minuty (92 %).


Studie hodnotila dopad VILPA na celkový výskyt rakoviny a také na 13 konkrétních druhů rakoviny spojených s fyzickou aktivitou.

Během analýzy byli vyloučeni účastníci, u nichž by mohly výsledky zkreslit faktory jako předchozí diagnóza nebo diagnóza rakoviny v průběhu jednoho roku od začlenění do studie. Autoři zohlednili také další vlivy, včetně věku, kouření, BMI, kardiovaskulárních onemocnění, spánku, stravy a genetické predispozice k rakovině.

Závěry této studie zdůrazňují potenciál nositelných technologií pro sledování fyzické aktivity a důležitost nezkoumaných aspektů každodenního života pro dlouhodobé zdraví. Profesor Stamatakis konstatoval, že výsledky naznačují, že VILPA může být slibným doporučením pro snižování rizika rakoviny u jedinců, kteří preferují kratší a méně strukturované formy fyzické aktivity.

Zdroj: MedicalXpress, JAMA Oncology, University of Massachusetts Amherst