Pro pevnost a trvanlivost příjezdové cesty je rozhodující základ, resp. jeho vrstvy a provedení. Při správném technologickém postupu by měl zaručit již jmenované vlastnosti a zamezit hromadění vody a jejímu případnému zamrzání, vzdouvání či „rozjíždění se“ použité finální vrstvy.

Pro pokládku dlažby je tedy nutné připravit zcela rovný a zhutnělý podklad. Nejúspornější variantou pro málozátěžové chodníky je deseticentimetrový výkop, jehož podloží zpevníme udusáním. Do poloviny základu položíme písek anebo cementovou směs a do ní klademe dlažbu. Pro dřevěné kostky musíme ještě pod pískem či cementem vytvořit dostatečně hlubokou drenážní vrstvu.

Pokud bude cesta středně zátěžová, tzn. občas po ní projede auto či těžší zahradní technika, doporučuje se hloubka základu až 35 cm, kterou vyplníte několika zhutnělými základovými vrstvami štěrku střídaného postupně od nejhrubšího až po ten jemnější.

Až 50 cm se doporučuje vyhloubit při větším zatížení, jakým může být například vjezd do garáže. Spodní vrstva podkladu se vytvoří z 10 cm udusaného štěrkopísku, na který se kladou vrstvy štěrku opět od nejhrubšího po jemnější. Pokud budete lepit umělý kámen či betonové dlaždice s vymývaným povrchem, můžete podle výšky lože použít stavební lepidla (fermafluide tempo, weber.for duoflex apod.).

Zdroj: Youtube

Příklad doporučené skladby pro chodník:

 • 30–60 mm – dlažba
 • 30 mm – kladecí vrstva 4-8 mm, popřípadě 2-5 mm
 • 50 mm – drcené kamenivo 8-16 mm
 • 100 mm – drcené kamenivo 0-63 mm
 • hutněná pláň


Příklad doporučené skladby pro pojezdové plochy pro vozidla do 3,5 t:

 • 80 mm – dlažba
 • 30 mm – kladecí vrstva 4-8 mm, popřípadě 2-5 mm
 • 50 mm – drcené kamenivo 8-16 mm
 • 250 mm – drcené kamenivo 0-63 mm
 • 100 mm – štěrkopísek 0-8 mm
 • hutněná pláň

Zdroj: Bekera, ČSN, BEST, Betonpres