Bydlíte v rodinném domku? Neplaťte za pojištění víc, než je nezbytně nutné! Jestliže si pojistíte nemovitost a zároveň také domácnost u jedné pojišťovny, můžete mít nárok na zajímavou slevu. Podobnou slevu na pojištění majetku některé pojišťovny nabízejí rovněž klientům, kteří u nich mají uzavřené např. povinné ručení nebo životní pojištění. Každý zodpovědný majitel rodinného domu, případně bytu v osobním vlastnictví, by měl mít uzavřeno hned několik druhů pojištění. Základem je pojištění nemovitosti, které by mu mělo zaručit finanční jistotu v případě požáru, živelní události nebo například při poničení budovy zásahem vandalů. Druhým pilířem je pojištění domácnosti, jež se vztahuje na vnitřní vybavení a zařízení bytu, tedy věci od nábytku a elektroniky až po oblečení a domácí zvířata. Jako doplněk k těmto pojištěním se většinou vyplatí sjednat pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě a pojištění za škodu způsobenou vlastníkem nebo držitelem nemovitosti. Ty vás ochrání před nepříjemnými výdaji, když vy nebo vaši blízcí způsobíte škodu třetím osobám. Při sjednávání těchto druhů pojištění se vám může vyplatit věrnost jedné pojišťovně. Některé z nich totiž zvýhodňují klienty slevami z pojistného v případě, že si u nich uzavřete více produktů nebo jediný kombinovaný produkt zahrnující několik služeb. Mezi velkými pojišťovnami tuto politiku uplatňují např. pojišťovna Allianz, ČSOB pojišťovna, Kooperativa nebo Uniqa. Naopak slevu za propojištěnost v rámci standardní nabídky nezískáte u České pojišťovny, České podnikatelské pojišťovny nebo Generali. Nelze však vyloučit, že právě tyto pojišťovny by zrovna vám nabídly natolik konkurenceschopné pojistné, že by předčily i „oficiální“ slevu jinde. Pojištění je totiž produkt velice různorodý a velmi těžko srovnatelný, neboť každá pojišťovna nabízí pojištění trochu jiných rizik, má rozdílné pojistné limity a další parametry a podmínky jednotlivých produktů. Pojišťovna Allianz poskytuje klientům, kteří u ní uzavřou zároveň pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti, slevu 5 % z celkové částky pojistného. Například novostavbu rodinného domu v Říčanech u Prahy s pojistnou částkou 3 mil. Kč tu můžete v tarifu Optimal pojistit za 3.900 Kč ročně. Jestliže si navíc pojistíte vnitřní vybavení domu v hodnotě 600.000 Kč, zaplatili byste bez slevy dohromady 5.700 Kč. Díky 5% slevě však ušetříte 285 Kč ročně a budete platit pouze 5.415 Kč. (Nutno podotknout, že výpočet konkrétního pojistného je pouze orientační – velmi totiž záleží na parametrech každé nemovitosti, na její velikosti, zvolených pojistných limitech u pojištění domácnosti apod.) Na slevu 5 % za souběh hlavních druhů pojištění získáte nárok také u ČSOB pojišťovny. Zde ovšem slevu můžete dostat také v případě, že máte u ČSOB pojišťovny uzavřený jiný druh pojištění (např. povinné ručení, životní pojištění atd.) a uzavřete třeba jen pojištění domácnosti. Kdybychom pojišťovali nemovitost z předchozího příkladu na stejné pojistné částky 3 mil. Kč u nemovitosti a 600.000 Kč u domácnosti, zaplatili bychom tu bez slev ročně 3.492 Kč za nemovitost a 1.702 Kč za domácnost (pozor, nabídky nejsou zcela srovnatelné, neboť jak bylo řečeno, každá pojišťovna nabízí něco trochu jiného). Se slevou by se výsledná částka snížila o 260 Kč na 4.934 Kč. Velmi propracovaný systém slev a zvýhodněných produktů má pojišťovna Kooperativa. Pro souběžné pojištění domácnosti a rodinného domku připravila samostatný balíčkový produkt, pojištění Optimum, které je spojeno s obecně výhodnějšími sazbami pojistného než jednotlivé pojištění domácnosti a nemovitosti. A tak zatímco za samotné pojištění domácnosti v rodinném domě na pojistnou částku 600.000 Kč můžete zaplatit např. 1.620 Kč, pokud zároveň s ním sjednáte pojištění nemovitosti v rámci produktu Optimum, může vás přijít orientačně na 1.440 Kč (spolu s ním budete platit pojištění nemovitosti, při pojistné částce 3 mil. Kč např. 3.300 Kč, dohromady za obě 4.740 Kč). Druhým balíčkovým produktem je pojištění rodinného majetku Venkov, vztahující se opět na nemovitost (včetně vedlejších staveb) i domácnost. Je určeno pro obyvatele obcí mimo záplavové zóny s méně než 2.000 obyvateli a pojistná hodnota nemovitosti může činit maximálně 3 mil. Kč., u domácnosti pak 600.000 Kč. Výhodou tohoto pojištění by měla být nižší cena, zajímavá je např. sleva 10 % z pojistného pro majitele psů. Vedle klasického, samostatně sjednávaného pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti Kooperativa dále nabízí tzv. produkty Speciál, u nichž jsou podmínky, limity a varianty předem nastaveny. Vy si tak vybíráte z několika „hotových“ možností (dle výše pojistné částky) a nemusíte sami určovat co, jak a na kolik byste potřebovali pojistit. Sjednání tohoto pojištění je proto jednodušší a rychlejší, údajně byste navíc měli získat slevu až 15 % proti klasickému pojistnému. Příjemnou slevu nabízí Kooperativa klientům, kteří si u ní uzavřeli povinné ručení, a stali se tak automaticky účastníky programu Bonus+. Tři z dvanácti slevových kupónů, které při uzavření povinného ručení dostanou, mohou proměnit za jednorázovou slevu 250 Kč na pojištění domácnosti, nemovitosti nebo programů Optimum či Venkov. Konečně pojišťovna Uniqa poskytuje v případě společného uzavření pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti slevu 20 % z pojistného vztahujícího se k domácnosti. V našem případě pojistných částek 3 mil. Kč u nemovitosti a 600.000 Kč u domácnosti zde po slevě zaplatíte přibližně 6.276 Kč (nedílnou součástí pojištění je ovšem také pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastníkem nebo držitelem nemovitosti). Slevy za souběh pojištění nemovitosti a domácnosti však nejsou jedinou možností, jak snížit pojistné. Pojišťovny často nabízejí další slevy při kvalitním zabezpečení bytu, při bezškodním průběhu, při platbě pojistného jednou ročně, při vyšší zvolené spoluúčasti apod. Před sjednáním pojištění je vždy třeba dobře prostudovat pojistné podmínky a ověřit si, co konkrétně budete mít ve smlouvě za danou cenu zahrnuto. Vyplatí se takto porovnat několik nabídek, neboť tak snížíte riziko, že vyberete špatně. -si-