A pokud ano, tak v které ze čtyř rizikových zón. Poloha nemovitosti v závislosti na povodňovém území má vliv na výši pojistky a její podmínky - a v horším případě vůbec na samotnou pojistitelnost.

Povodňová pásma a povodňové mapy zdarma na internetu

Nyní lze stupeň nebezpečí povodní, a tedy zónu rizikovosti dané oblasti, zjistit zdarma z digitálních map na internetu. Zatímco povodňové mapy měly k dispozici už od roku 2003 pojišťovny nabízející pojištění majetku na českém trhu, občané měli tuto službu zpoplatněnou. Nyní Česká asociace pojišťoven (ČAP), která je zájmovým sdružením komerčních českých pojišťoven, na svých webových stránkách od května zdarma zpřístupňuje identifikaci povodňových oblastí nejširší veřejnosti. Každý si tedy už může pro účely pojištění nemovitosti lehce zjistit a vyhodnotit nebezpečí (a výši a frekvenci tohoto nebezpečí) výskytu povodní v jakékoliv dané lokalitě na území České republiky. Povodňová mapa vám tak pomůže při rozhodování o stavbě i koupi nemovitosti v určité oblasti.

 

Jsou stanoveny celkem čtyři povodňové zóny (viz tabulka):

Jednotlivé povodňové zóny1 - zóna se zanedbatelným rizikem povodně2 - zóna s nízkým rizikem povodně (území tzv. 100leté vody)3 - zóna se středním rizikem povodně (území tzv. 50leté vody) 4 - zóna s vysokým rizikem povodně (území tzv. 20leté vody)

Po zhodnocení situace podle povodňové mapy se vydejte pátrat po konkrétních podmínkách do jednotlivých pojišťoven.

Každá pojišťovna má o něco jiné podmínky pojištění, které se tak mohou vzhledem k povodňovému nebezpečí lišit. Pojišťovny třeba ne zcela přesně dodržují povodňová pásma. Některá například říká, že pojistí každý dům nenacházející se v nejvyšší povodňové oblasti a pokud jej 10 let nezasáhly povodně.

Pojišťovny tedy sice s povodňovými mapami pracují, ale mohou se u nich vyskytnout rozdíly ve způsobu zahrnutí povodňového rizika do samotné pojistky. Některá promítne údaj o stupni rizikové zóny do ceny pojistky přímo, jiná pojišťovna může ohodnotit povodňovou zónu a podle ní upravit výši limitu ročního plnění. Anebo také výši spoluúčasti. Další variantou může být to, že klient je vyzván k předložení garancí, jaká opatření bude muset na svém majetku v případě povodně udělat, jak jej musí zabezpečit, aby na pojistku v dané výši dosáhl.

V naprosté většině případů mají úplnou smůlu nemovitosti nacházející se ve 4. rizikové zóně; pojišťovny je už pravidelně pojistit odmítnou.

Jestliže si myslíte, že pojišťovna je k vám na základě údajů z povodňové mapy zbytečně přísná, začněte buď vyjednávat, zkuste jí dát také přesvědčivé argumenty proti údajům z povodňové mapy (třeba že ač stojí dům v povodňovém území, přímo jej voda nezasáhla třeba při pěti předchozích povodních, protože je umístěn na návrší a podobně). Pokud nepochodíte, jděte zkusit štěstí jinam. Řešením ale je také šetření pracovníka pojišťovny, risk managera, přímo na místě.

-ag-Foto: www.profimedia.cz