Život se psem nebo kočkou je hezký právě jen do okamžiku, kdy se chlupatý přítel zraní nebo onemocní. Potom peníze doslova lítají. A k tomu se samozřejmě přidružuje úzkost a strach o zvíře, nejistota, zda jsme právě u toho nejlepšího veterináře, zda neděláme pro něho málo, anebo zbytečně moc (a v tom případě jsme zase u financí). Základní vyšetření, rentgen, léky... v případě operace pak další náklady na narkózu, potom kontroly, vyndávání stehů, antibiotika, tlumicí léky – a to jen v případě, že se vše dobře hojí.

Na majitele zvířete je toho prostě v dané chvíli moc. Pomoci může v mnoha případech pojištění nákladů na veterinární léčbu, které přinese klid, a v případě nemoci nebo úrazu se pak člověk může soustředit jen na pomoc a uklidňování čtyřnohého kamaráda. Peníze jdou stranou.

Které pojišťovny pojištění mazlíčků (nikoliv tedy chovů hospodářských zvířat) nabízejí? Například Slavia, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, INSIA.

Záleží na stáří zvířete

Pojistky zvířat mají roztomilé názvy (Mazlíček u České pojišťovny, Pejsek a kočička u Slavie), ale jsou to pojišťovací produkty jako jiné, podléhající daným pravidlům. Je lhostejné, jaké je pes rasy, zda je čistokrevný, nebo ne. Důležité je jeho stáří a hmotnost, ve výpočtu výše pojistky se přihlíží i k pohlaví zvířete. Podmínkou je, že zvíře musí být registrované a označené podle zákona, tedy jednoznačně identifikovatelné – očipované nebo označené tetováním, musí mít známku. A pak jsou tady další náležitosti: zvíře musí být v okamžiku pojištění zdravé (pojišťovny mají ještě různé čekací lhůty pro nemoc a úraz), potom se má pes nebo kočka podle očkovacího kalendáře pravidelně očkovat, musí být odčervované a případně pojišťovna ke smlouvě vyžaduje pas zvířete. Nejmladší zvíře, které můžete pojistit, je půlroční štěně a 5měsíční kočka. Starší než osmileté zvíře zpravidla pojistit nelze, pojištění pak nelze uplatnit na chronické nemoci staršího věku.

Pojistit lze psa, kočku, ale i papouška nebo jiné dražší cizokrajné zvíře. Pojistka se vztahuje na nemoc a úraz zvířete. Škoda, kterou zvíře způsobí jiným zvířatům nebo osobám nebo poškodí-li majetek, je většinou součástí pojištění domácnosti (odpovědnost za škodu třetí osobě). Pokouše-li vašeho psa tedy pes sousedův, škoda by vám měla být uhrazena z pojištění domácnosti souseda.

Na co se pojištění vztahuje

Pojistnou událostí je akutní nemoc nebo úraz, a pojišťovna tedy hradí náklady na neodkladnou, akutní lékařskou péči. Veterináři zaplatíte a jím vystavený účet předkládáte pojišťovně, která vyžaduje také soupis provedených lékařských zákroků a léků. Připravit si je pak nutné i očkovací průkaz zvířete a potvrzení o registraci z obecního úřadu.

Majitel zvířete si může podle svého uvážení zvolit limit pojistné částky léčebných nákladů. Liší se pojistné plnění na úraz a nemoc (tyto limity už mají pojišťovny v relaci – například nabízejí kombinaci 10000,- Kč plnění na nemoc a 30000,- Kč na úraz). Pojistky v některých případech začínají už na sumách od 600 korun ročně. Zvolit si lze i výši spoluúčasti. Základní pojistka se tedy vztahuje na akutní nemoc a úraz psa nebo kočky, možné je i připojištění uhynutí zvířete.

-ag-

Foto: www.profimedia.cz