Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Určitě jste si už uzavřeli cestovní pojištění, včetně pojištění zavazadel či storna zájezdu a jistě jste pečlivě zkontrolovali, jestli je vaše cestovní kancelář pojištěna proti úpadku. Ale mysleli jste také na vaši opuštěnou domácnost? Bude po vašem odjezdu skutečně dobře zabezpečená? Máte uzavřené kvalitní pojištění domácnosti? Jestliže jste si domácnost dosud nepojistili, blížící se odjezd na dovolenou by mohl být tím pravým důvodem, proč to udělat. Netřeba asi opakovat, že právě léto, vylidněné domy, ulice a celé obytné čtvrti jsou ideálním obdobím pro zvýšenou aktivitu zlodějů, kterým obyčejná „fabka“ není žádnou překážkou a snadno si dovedou poradit i s mnohým bezpečnostním zámkem nebo jen lehce přišroubovanou mříží. A nejen to. V době vaší nepřítomnosti se bohužel zvyšuje také riziko větších škod v případě různých havárií. Pokud například v bytě začne unikat plyn nebo praskne potrubí, než se někdo dostane přes vaše dobře zabezpečené dveře, mohou škody narůst do nepříjemných rozměrů. Období před plánovanou dovolenou může být také vhodnou chvílí pro zkontrolování dostatečné kvality stávajícího pojištění. Jestliže jste totiž „jakési“ pojištění uzavřeli již před mnoha lety, v tu dobu jste zadali trvalý příkaz z běžného účtu na pravidelné platby pojistného a od té doby jste se o ně nijak nestarali, je docela pravděpodobné, že tehdejší pojistná částka dávno neodpovídá současnému vybavení vaší domácnosti. V případě pojistné události by vám proto pojišťovna vyplatila jen nepatrnou část pravé hodnoty zničených nebo odcizených věcí. Je jasné, že ušetřit si chvilku na obíhání pojišťoven, uzavírání nové smlouvy nebo na zvyšování pojistné částky či jednotlivých limitů není ve shonu, balení a přípravách na dovolenou právě snadné, ale na druhou stranu dobrá pojistná smlouva může být v případě jakékoliv nemilé události skutečně k nezaplacení. Zde je několik rad, které by vám mohly při uzavírání pojištění nebo změnách smlouvy pomoci a celou záležitost alespoň trochu urychlit. U pojištění domácnosti by vás mělo zajímat několik zásadních věcí. Hlavním parametrem je pojistná částka. To je souhrnná částka, kterou byste dostali v případě kompletního zničení celé domácnosti s veškerým zařízením, tedy například při katastrofickém požáru. Měla by odpovídat celkové hodnotě kompletního vybavení domácnosti od nábytku a elektroniky až po oblečení a cennosti. Pojistnou částku si zpravidla stanovujete sami na vlastní zodpovědnost a měli byste také pravidelně kontrolovat, jestli stále odpovídá aktuálnímu stavu. V případě tzv. podpojištění, tedy stavu, kdy pojistná částka je nižší než skutečná hodnota domácnosti, totiž pojišťovna snižuje pojistné plnění (peníze, které vám vyplatí) ve stejném poměru, v jakém byla pojistná částka k pojistné hodnotě (ceně vybavení domácnosti). Jestliže tedy máte domácnost v hodnotě 400.000 Kč pojištěnou pouze na 200.000 Kč, při skutečné škodě 100.000 Kč vám pojišťovna vyplatí jen 50.000 Kč. Zcela zásadní věcí je výčet rizik, proti kterým domácnost pojistíte. Pojišťovny často nabízejí několik variant pojištění, přičemž každá z nich v sobě zahrnuje jiná rizika. Můžete se tak pojistit jen proti základním hrozbám nebo naopak zvolit typ pojištění, který vám bude hradit např. také škody vzniklé prasknutím akvária, kouřem nebo atmosférickými srážkami. Varianty zahrnující více rizik jsou samozřejmě dražší. Obecně vzato by ve vaší smlouvě určitě nemělo chybět pojištění proti živelním událostem (požár, výbuch, záplava apod.), proti odcizení (vč. vloupání), hodit se může také pojištění proti škodám způsobeným vodou unikající z potrubí nebo proti vandalismu. Bydlíte-li na míle vzdáleni od hor a vodních toků, pravděpodobně nevyužijete pojištění proti lavinám nebo povodním (pokud se sjednává zvlášť). S pojistnou částkou úzce souvisí pojistné limity. Ty přesně stanovují, jaká maximální částka vám může být vyplacena v případě zničení určitého souboru movitých věcí. Pojistné limity se stanovují např. pro elektroniku, cennosti, jízdní kola, věci uložené ve vedlejších prostorách (např. sklepích, komorách či kůlnách), stavební součásti apod. Jestliže vybavení vaší domácnosti v určitém směru tyto limity překračuje, měli byste se je pokusit navýšit a nebo věci zvláštní hodnoty speciálně připojistit (navýšení limitů bohužel není možné u některých nejjednodušších variant pojištění, proto je nutné zvolit variantu obsáhlejší). Budete tak sice platit vyšší pojistné, ale nebude se vám moci stát, že vám zloděj ukradne domácí kino s LCD monitorem, luxusní stereo soupravu a kvalitní digitální fotoaparát a vy od pojišťovny dostanete 20.000 Kč, protože váš limit pro elektroniku neměl vyšší hodnotu. Máte-li doma některé skutečně cenné věci, např. umělecké nebo starožitné předměty, pravděpodobně se vám vyplatí pojistit je samostatně na základě přesného popisu, fotodokumentace, případně znaleckého posudku. Vyhnete se tak zbytečným tahanicím a složitému prokazování při pojistné události. Více ale již v příštím pokračování. -si-