Jak už jsme ukázali v předchozích dílech našeho seriálu, v letních měsících se pojištění domácnosti vyplatí dvojnásob. Riziko, že váš útulný byt či dům navštíví tlupa nenechavců, je totiž výrazně vyšší než v době každodenního pracovního kolotoče. Toto pojištění však nemusíte uzavírat jen tradičním způsobem, tedy na pobočce. Dnes vám k tomu postačí i telefon či internet a dobře fungující pošta. Sjednání pojištění domácnosti je na trhu pojistných produktů většinou považováno za věc spíše jednodušší. Proti složitému životnímu pojištění nebo např. pojištění úvěru je to přímo hračka. Na druhou stranu, i zde se najde několik záludností, které lze snadno přehlédnout a které mohou nakonec negativně ovlivnit jednání s pojišťovnou, když opravdu dojde k nějaké nepříjemné pojistné události. Na hlavní z nich jsme se vás pokusili upozornit v předchozích dílech seriálu Jak prožít klidnou dovolenou I., II. a III. Jejich znalost vám přijde vhod zvláště v případě, že se rozhodnete jít s dobou a využijete některé z nabídek hrstky pojišťoven, které umožňují sjednat pojištění domácnosti bez návštěvy pobočky – tedy po telefonu nebo prostřednictvím internetu. Tehdy bude záležet především na vás a na tom, jestli se ještě před uzavřením smlouvy dostatečně seznámíte se vším, co je potřeba. Sjednání pojištění domácnosti po telefonu nebo prostřednictvím internetu se u nás teprve rozvíjí a nabízí ho jen několik pojišťoven. On-line sjednání nabízí z velkých pojišťovacích ústavů dokonce jen jediný - Pojišťovna České spořitelny; z menších pak např. Triglav pojišťovna. V obou případech můžete toto pojištění uzavřít přímo na internetových stránkách pojišťoven (www.pojistovnacs.cz, www.triglav.cz). Produkt Pojišťovny České spořitelny se jmenuje Dom@cnost. Všichni, kdo o něj mají zájem, musí nejprve na internetových stránkách pojišťovny potvrdit, že souhlasí se Všeobecnými pojistnými podmínkami i Smluvními ujednáními, která jsou na stránkách k dispozici, vyplnit do formuláře své osobní údaje, určit pojistnou částku a způsob platby pojištění a nechat si vygenerovat návrh pojistné smlouvy. Cenu pojištění automaticky předem spočítá on-line kalkulačka a odečte od ní i slevu 10% za uzavření pojištění po internetu. Při uzavření pojištění na pojistnou částku 200.000 Kč tak např. obyvatel Havířova může ušetřit 60 Kč (10% z 600 Kč, celkem tedy bude ročně platit 540 Kč), obyvatel Prahy pak např. při pojištění na 500.000 Kč dokonce 210 Kč (10% z 2100 Kč, celkem tedy bude ročně platit 1.890 Kč). Pak nezbývá, než počkat, až poštou přijde smlouva, vy ji zkontrolujete, podepíšete a odešlete zpět na adresu pojišťovny. Vlastní pojištění domácnosti by mělo platit od následujícího dne po odeslání návrhu pojistné smlouvy (tedy po vyplnění a odeslání internetového formuláře), ovšem pouze v případě, že do třiceti dnů po jeho odeslání pojistné také zaplatíte (z účtu nebo složenkou). Podobně je to i v Triglav pojišťovně. Člověk musí na internetových stránkách vyplnit patřičný formulář, kalkulačka mu spočítá roční pojistné (také zde platí 10% sleva při uzavření pojištění po internetu) a on počká, až mu poštou přijde pojistná smlouva k podpisu. Rozdílů je jen několik – Triglav pojišťovna vypočítává potřebnou pojistnou částku sama na základě umístění domácnosti, její obytné plochy a stupně vybavení. Člověk si v jejím formuláři může snadno zvolit také některé druhy připojištění a zvýšení limitů pojistného plnění a konečně, návrh pojistné smlouvy si může vytisknout i sám a podepsaný ho poslat pojišťovně přímo. Pojištění začíná platit ode dne následujícího po podpisu smlouvy oběma stranami. Pojištění domácnosti po telefonu nabízí z velkých pojišťoven Česká pojišťovna a Komerční pojišťovna. V obou případech ho můžete sjednat na bezplatných telefonních linkách pojišťoven, které fungují 24 hodin denně (Česká pojišťovna: 0800/133-666, Komerční pojišťovna: 0800/11-11-99). Jak bude telefonát probíhat? Než zvednete sluchátko, měli byste se nejprve sami seznámit s všeobecnými pojistnými podmínkami a smluvními ujednáními a připravit si i případné dotazy na operátora (co všechno byste měli znát před uzavřením smlouvy, můžete najít právě v předchozích dílech našeho seriálu Jak prožít klidnou dovolenou I., II. a III). U Komerční pojišťovny byste vše potřebné měli najít např. na internetových stránkách (www.komercpoj.cz). Česká pojišťovna však své všeobecné pojistné podmínky ani smluvní ujednání na internetových stránkách (www.cpoj.cz) nezveřejnila, chcete-li tedy vše vědět detailně, budete se muset operátora hodně vyptávat nebo se paradoxně budete muset stejně stavit na pobočce. K ruce byste si měli také vzít veškeré osobní údaje, včetně rodného čísla, přesnou adresu domácnosti a také předem zvolenou pojistnou částku (viz článek Jak prožít klidnou dovolenou II.). Měli byste se rozhodnout, jakým způsobem uhradíte první pojistné (z účtu či složenkou). Jakmile budete mít vše hotovo a rozhodnuto, můžete volat. Operátor či operátorka na druhém konci za vás vyplní formulář, sdělí vám, jaké pojistné budete platit, a tím bude vše podstatné vyřešeno. Stejně jako u on-line sjednání vám za několik dní poštou přijdou dvě vyhotovení smlouvy, resp. návrhu smlouvy, vy je podepíšete a jedno z nich odešlete zpět na adresu pojišťovny. Pojištění bude platit po prokazatelném zaplacení prvního pojistného z vaší strany. Komerční pojišťovna pak ještě pro držitele embosovaných platebních karet Eurocard/MasterCard, VISA či American Express (vydaných jakoukoliv bankou) nebo pro klienty Expresní linky Komerční banky (telefonické bankovnictví Komerční banky) připravila zjednodušení. V případě, že jste majitelem embosované karty, můžete pojišťovně telefonicky nahlásit její číslo a platba prvního pojistného může proběhnout přímo během prvního telefonátu. Podobné je to v případě, že jste klientem Expresní linky Komerční banky. Potom hned při prvním telefonátu do pojišťovny budete na tuto linku přepojeni a po úspěšném absolvování bezpečnostní procedury můžete rovnou nechat poslat první platbu pojistného na účet pojišťovny. V těchto dvou případech se pak zjednoduší a zrychlí i poštovní korespondence mezi vámi a pojišťovnou. Poštou vám totiž bude k podepsání zaslána přímo smlouva, zatímco v ostatních případech jen návrh smlouvy a samotná smlouva až později, „v druhém kole“. A jestli vám tento způsob „přímého“ uzavření pojištění domácnosti nevyhovuje nebo jste se rozhodli uzavřít pojistnou smlouvu u jiné pojišťovny – nezbývá než osobně navštívit pobočku nebo se pokusit individuálně přesvědčit pojišťovnu, aby poslala některého ze svých agentů přímo k vám domů. -Sylva Indrová-