Pojištění může být skutečně báječná věc. A to nejen podle ziskuchtivých pojišťovacích agentů, kteří by za jednu podepsanou smlouvu byli ochotni prodat vlastní babičku. Jeho výhody si v poslední době uvědomuje stále více lidí, a tak pojistný trh jen kvete. Dnes už je pojištění nedílnou součástí života každého z nás a bez něho by to šlo jen velmi těžko. Vždyť bez pojištění byste museli u lékaře platit hotově, nedostali byste hypotéku a vlastně byste ani nemohli vyjet s autem na silnici. V současné době má zkrátka nějaké to pojištění každý. Dokazuje to i statistika: podle České asociace pojišťoven měla každá česká domácnost v roce 2000 sjednáno 3,4 pojištění (bez povinného zdravotního pojištění), na která vydala v průměru 10.336 Kč, což rozhodně není zanedbatelná částka. K pořízení některého z pojistných produktů nás ostatně nutí i stát: povinně platíme zdravotní pojištění a stejně tak povinně se „zaručujeme“ za naše motorové miláčky. A ostatní druhy pojištění? - Každý sem tam potřebuje např. cestovní nebo úrazové pojištění. V naší nejisté době se pak dostává do popředí zájmu i touha zajistit se do budoucnosti, a tak čím dál více občanů také podléhá kouzlu kapitálového životního pojištění a různých penzijních a důchodových připojištění. A v neposlední řadě – mezi základní druhy pojistných produktů patří také majetkové pojištění, pojištění domácností a staveb. Právě tento druh pojištění patří mezi nejrozšířenější a obecně nejvyužívanější. Podle průzkumu, který v polovině loňského roku provedla Česká asociace pojišťoven, má plných 70% českých rodin pojištěnou domácnost; pojištění budov a staveb pak využívá 31% rodin. Podíl různých typů majetkového pojištění na českém trhu s velkým odstupem převyšuje podíl životního pojištění, které představuje pouze jednu třetinu celkově předepsaného pojistného. Na rozdíl od západní Evropy tak Češi dokazují, že zajištění majetku je pro ně stále důležitější než zajištění jejich blízkých – průměrný podíl životního pojištění na pojistném trhu v zemích EU totiž činí bezmála 60%. Majetkové pojištění ale bylo Čechům vlastní odjakživa – vždyť právě strach o majetek a úrodu a touha zajistit se pro případ požáru nebo jiné živelní katastrofy stál na počátku prvních pokusů o zřízení pojistných institucí. A přestože první pokusy o založení protipožárních fondů z let 1699 a později 1777 nebyly příliš úspěšné, na základě majetkového (opět protipožárního) pojištění vznikla v roce 1827 i první česká pojišťovna – První česká vzájemná pojišťovna. Všechny výhody pojištění Češi hromadně a na vlastní kůži poznali po požáru Národního divadla v roce 1881, kdy právě tato pojišťovna vyplatila 300.000 zlatých. Od té doby to v pojišťovnictví mohlo jít jako po másle, nebýt druhé světové války a následného nástupu komunistického režimu. Vždyť jen něco přes deset let si můžeme mezi pojišťovnami opět vybírat (jistě si vzpomenete na doby, kdy existovala pouze jediná – Česká státní pojišťovna). A také je z čeho vybírat: k 18.12. 2001 mělo povolení k podnikání od Ministerstva financí 43 pojišťoven, z nichž 23 se zabývalo pouze neživotním pojištěním, 4 pouze životním pojištěním a 16 pojišťoven bylo univerzálních. To znamená, že od roku 1993, kdy bylo „ryze české“ pojišťovnictví v plenkách, se počet pojišťoven více než zdvojnásobil. Stejně tak, nebo spíše ještě mnohem více, vzrostla výše předepsaného pojistného. Z původních necelých 23 mld. Kč v roce 1993 vzrostla na téměř 71 mld. Kč. v roce 2000. Navíc předběžné výsledky za minulý rok ukazují, že toto číslo bylo loni ještě vyšší. Je sice pravda, že o něco větší částí se na tomto růstu podílí životní pojištění, ale nic to nemění na tom, že majetkové pojištění je stále v převaze. Jenom za prvních devět měsíců loňského roku bylo na různé typy neživotního pojištění vydáno bezmála 40 mld. Kč, zatímco na životní pojištění „pouze“ 21 mld. Kč. Životní pojištění sice roste rychleji a jeho růst je podporován i možností odečítat si jeho náklady z daní, ale i přesto asi ještě chvíli potrvá, než se vzájemný poměr obou pojištění obrátí. -Sylva Indrová-