Mít domácího mazlíčka přináší radosti i starosti všem majitelům a nikdo nemůže počítat s tím, že se zvířeti nic nestane. Pokud taková situace nastane, veterinární péče se může velmi prodražit. Proto některé pojišťovny nabízí pojištění domácích mazlíčků.

Svého čtyřnohého miláčka můžete pojistit proti těmto rizikům:

  • Pojištění léčení nemoci nebo úrazu.
  • Pojištění uhynutí nebo utracení.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu.

Smyslem pojištění nemoci nebo úrazu je náhrada nákladů chovatele související s léčbou a veterinárním ošetřením. Mezi nejběžnější pojistitelná rizika patří úraz, nechronické onemocnění či první projev nemoci, která později může být označena za chronickou, chirurgické zákroky a případně i následná rehabilitace.

Pojišťovna by tedy v rámci pojistné události měla hradit peníze například za ošetření zlomené tlapky a náklady, které s tím souvisejí, jako je třeba vyšetření rentgenem, protože se jedná o nutné a neodkladně vynaložené prostředky na léčení veterinářem.

Zdroj: Youtube

Je však dobré vědět, že svého domácího mazlíčka můžete pojistit jen tehdy, když je zvíře v době pojištění zdravé a musí mít očkování proti některým nemocem. Konkrétní typ očkování si stanoví pojišťovna v pojistných podmínkách. Očkování dokládáte očkovacím průkazem, který vám vystaví veterinář. Dále musí být zvíře označeno mikročipem nebo tetováním. Je možné, že po vás v pojišťovně budou chtít ještě vyplnit dotazník o aktuálním zdravotním stavu zvířete, potvrzený veterinářem, případně průkaz původu.

U některých pojišťoven se můžete také setkat s věkovým limitem. Špatně pojistitelní jsou mazlíčci do půl roku života. Horní hranicí zpravidla bývá u psů i koček osmý rok. Kromě věku může o pojistitelnosti rozhodovat i váha. Obézní psi s váhou nad 40 kg mají většinou věkový limit do čtyř let.

Pojištění uhynutí nebo utracení

Jde o podobný produkt, jako je životní pojištění u lidí. Pojistnou událostí je v tomto případě smrt domácího zvířete, a to jak v případě přirozeného uhynutí, tak utracení, jehož příčinou mohou být zdravotní problémy. Výši odškodnění si obdobně jako u životní pojistky určujete předem sami. I v tomto případě však mají pojišťovny stanovené maximální limity, které se u jednotlivých pojišťoven liší.

Pojištění odpovědnosti za škodu

Poškodil váš pes sousedův plot nebo v zápalu boje pokousal nezvaného návštěvníka, který se odvážil vstoupit na váš pozemek? Vaše kočka se podhrabala do sousedova kurníku a zadávila několik kuřat? Přesně pro tyto situace existuje pojištění odpovědnosti za škodu. Za finanční náhradu škody způsobené zvířetem totiž vždy odpovídá jeho majitel.

Zdroj: opojisteni.cz, direct.cz