Než vyrazíte za zaslouženým prázdninovým odpočinkem na chatu nebo chalupu, měli byste si ověřit, že je dostatečně pojištěná pro případ hlavních rizik, která jsou s časem dovolených spojena. S letní sezónou sice ubývá krádeží a vloupání do rekreačních objektů, zvyšují se ale naopak rizika spojená s běžným užíváním chaty, s táboráky, grilováním, ale třeba i letními bouřkami nebo přívalovými dešti. Pojištění domácnosti a nemovitosti se stává běžným standardem v každé rodině. Ne vždy si však uvědomíme, že stejnou péči, jakou má náš byt nebo rodinný domek, by si zasloužila také chata či chalupa. A nemusí se ani nutně jednat o luxusní haciendu s bazénem a pozlacenými klikami. Většina pojišťoven bude ochotna pojistit i romantický dřevěný srub v trampské osadě nebo domek v zahrádkářské kolonii. Nabídka pojištění je relativně široká, ačkoliv ne všechny pojišťovny mají v produktové škále u rekreačních chat pojištění domácnosti. Standardem je pojištění nemovitosti, které se vztahuje na stavbu jako takovou, zpravidla včetně všech přilehlých objektů, bazénů, garáží, zahradních domků, altánů apod. To bývá někdy prodáváno v balíčku s pojištěním vnitřního vybavení chaty, někdy jsou tyto produkty poskytovány samostatně. Je možné, že když využijete nabídky pojišťovny, u níž máte pojištěný také dům nebo byt, v němž trvale bydlíte, bude vám poskytnuta určitá sleva z pojistného. Pokud si nejste jisti, že se vám pojištění rekreačního objektu vyplatí, zkuste si zvážit všechna rizika, která vašemu víkendovému útočišti hrozí, a orientačně vyčíslit škody, jež by mohly způsobit. Nepříjemné je, že stát se může opravdu cokoliv – od nehody způsobené špatně těsnicí propanbutanovou lahví, přes nedostatečně uhašený táborák, až po pád stromu sraženého vichřicí přímo k vám na střechu. Škody mohou být veliké a jejich odstraňování finančně náročné, pojištění by vám ovšem v takových situacích mělo pomoci. Důležité je, abyste se pojistili proti všem relevantním rizikům. Nemá smysl pojišťovat se záměrně „co nejlevněji“, protože v nejjednodušších typech pojistek mohou chybět právě rizika, jejichž odstranění je právě pro váš případ nejdůležitější. Vyplatí se vám proto důkladně prostudovat pojistné podmínky a ověřit si, že budete pojištěni zejména proti vloupání a jednotlivým živelním pohromám – v závislosti na poloze vaší nemovitosti pak můžete zvážit i pojištění proti dalším rizikům. Počítejte s tím, že pokud se objekt nachází v zátopové oblasti, budete mít pravděpodobně s jeho pojištěním proti záplavám velké problémy. Pojištění se bohužel nikdy nebude vztahovat na škody, které si vy sami, nebo vaši blízcí, způsobíte nedbalostí. Pokud vám tedy vyhoří dřevěná chata, v jejíchž útrobách jste se pokusili pro nepřízeň počasí opéct na přímém ohni několik klobásek, a porušili tak všechna pravidla bezpečného zacházení s ohněm, od pojišťovny pravděpodobně neuvidíte ani korunu. Na druhou stranu se můžete alespoň částečně pojistit proti škodě, kterou svým jednáním způsobíte třetím osobám – sjednáte-li si pojištění odpovědnosti. Když se potom například pokusíte porazit strom na vašem pozemku, který vám brání v tříhvězdičkovém výhledu na přehradu, a ten spadne nešťastnou náhodou na sousedovo nové auto, pojišťovna by za vás škodu měla uhradit. Při stanovování pojistné částky složky pojištění rekreační domácnosti nezapomeňte na to, že v letních měsících, v dobách vašeho volna, většinou bývá hodnota vybavení chaty podstatně vyšší než ve chvílích, kdy ji nevyužíváte. Mnoho lidí si na dovolenou přiveze dražší elektroniku, jízdní kola, sportovní nářadí, více oblečení, některé cennosti apod. Riziko vloupání je sice nižší, ovšem vyloučit je zcela nelze. Vždyť každý rád někdy odjede na celodenní výlet nebo se musí na několik dní vrátit kvůli různému zařizování do místa trvalého bydliště. Ověřte si proto, že pojistné limity a potažmo i celá pojistná částka budou pokrývat i tato přechodná „navýšení hodnoty“ a budou se vztahovat na všechny soubory věcí, které na chatu dovezete. Nevýhodou pojištění rekreačních objektů bývá fakt, že jeho sazby jsou zpravidla dražší než v případě trvale obydlených bytů a domů. Vzhledem k časté nepřítomnosti majitele je totiž riziko ztrát pro pojišťovnu vyšší. Opuštěné chalupy častěji lákají zloděje a také živelní pohromy nebo třeba únik z vodovodního potrubí mohou napáchat více škod než v případě, že na nemovitost prakticky denně někdo dohlíží. Na druhou stranu rekreační byty většinou nedosahují takových hodnot jako stálé bydlení, pojistné částky jsou nižší a zaplacené pojistné tedy v absolutních sumách nemusí být příliš vysoké. Pro pojištění domácnosti u chat a chalup – tedy jejich vnitřního vybavení a zařízení – bývá u některých pojišťoven požadováno kvalitnější zabezpečení než u trvale obydlených objektů. Zvláště pak v případě, že se jedná o nemovitosti v rekreačních oblastech bez stálých obyvatel, kde je riziko vloupání skutečně velmi vysoké. Některé pojišťovny proto mohou dokonce při vyšších pojistných částkách vyžadovat elektronický zabezpečovací systém napojený na mobilní telefon majitele nebo přímo na policejní stanici nebo jiné ekvivalentní zabezpečení. Jestliže zabezpečovací podmínky pojišťovny nesplníte, hrozí, že vám při pojistné události bude vyplacena jen malá nebo dokonce vůbec žádná náhrada škody. Vedle pojištění rekreačního objektu jako takového si můžete pojistit také např. rekreační plavidlo a odpovědnost za škody způsobené jeho provozem. Když tak učiníte, můžete brázdit hladiny českých přehrad, řek a rybníků o poznání jistěji. -si-