Pojistný kroužek, jinak také segerova pojistka, je zajišťovací prvek často používaný ve strojírenství či automobilovém průmyslu. Slouží k axiálnímu zajištění prvků na hřídeli či čepu. Má tvar přerušené kružnice, u mezery bývají umístěné díry sloužící k případné demontáži kroužku.