V případě podlahy na zemině se podkladní vrstva pokládá na vrstvu tepelné izolace. Ta bývá obvykle z polystyrenu nebo tvrdé minerální vlny ležící na betonové konstrukční desce pokryté membránou proti vlhkosti (z plsti nebo fólie otočené na stěnách o 10 cm nahoru). Betonový podklad by měl mít tloušťku 4-5 cm a měl by být vyztužen ocelovou sítí, plastovou nebo difuzní výztuží. V případě silnějšího potěru (cca 7 cm) není výztuž nutná. Při pokládce tepelněizolační vrstvy pod betonovou konstrukční podlahovou desku se podkladní vrstva pokládá na izolaci proti vlhkosti. Její tloušťka by pak neměla být menší než 4 cm. Také v tomto případě není výztuž nutná. Výztuž není nutná ani pro anhydritovou podložku, která může mít tloušťku pouze 3 cm.

Tloušťka potěrů

Podkladní vrstva na stropě v obytných místnostech by neměla být silnější než 7 cm. Pokládá se na strop pokrytý vrstvou tvrdé minerální vlny nebo polystyrenu (akustická izolace) a stavební fólií otočenou ke stěnám. Potěr na stropě by měl mít tloušťku nejméně 3,5-4 cm a měl by být vyztužen armovací sítí (od armování lze upustit, pokud je podklad silný asi 7 cm). Podklad s podlahovým vytápěním by měl mít tloušťku 5 cm (anhydrit) a 7 cm (beton). Nejméně 2,5 cm směsi by mělo být nad topnými tělesy. Podložka se zhotovuje na vrstvě izolace pokryté hliníkovou fólií, která zároveň slouží jako stínění odrážející teplo.

Instalace podkladu: Správně položte první vrstvu (1/3):

Zdroj: Youtube

Vlastnosti cementových podkladních vrstev

Cementové potěry mají polosuchou nebo hustou konzistenci. Pokládají se ručně nebo mechanicky. Lze je použít v jakémkoli typu místnosti, v interiéru i exteriéru, v mokrých i vlhkých prostorách. Důležité je, že je lze použít k vytvoření podkladů se sklonem.

Samonivelační potěr

Na trhu se objevily první polotekuté cementové podklady se samonivelačními vlastnostmi. Potěr se vyrábí z betonové směsi cementu, kameniva a vody, případně z plastifikačních a zpevňujících přísad. Cement je náchylný ke smršťování, proto musí být potěry s velkou plochou rozděleny na dilatační plochy. Cementové potěry dosahují pevnosti 20-25 MPa. Mohou být vyrobeny ze směsi objednané v betonárně, z hotové pytlované malty nebo ze směsi vyrobené na místě ve speciální míchačce. Posledně jmenovaná metoda je nejlevnějším způsobem zhotovení podkladu.

Samonivelační anhydrit

Anhydritový potěr má tekutou konzistenci a samonivelační vlastnosti. Podkladní vrstva z něj vyrobená je dokonale rovná a pevná, což je výhodou. Anhydritové potěry dosahují pevnosti 20-40 MPa. Jejich nevýhodou je, že je nelze zhotovit do svahů, použít ve vlhkých místnostech nebo v exteriéru, například na terase. Někteří výrobci umožňují pokládku anhydritového potěru v koupelně s izolací proti vlhkosti. Pojivo v anhydritových potěrech nezpůsobuje smršťování, takže takový potěr může mít velkou plochu bez nutnosti dilatačních spár. Anhydritové potěry mají o něco vyšší schopnost přenosu tepla než cementové potěry, takže budou lépe fungovat na podlahovém vytápění. Jsou také dražší než betonové potěry. Pokládají se z pytlovaných směsí nebo z hotové směsi přivezené na stavbu v betonářském voze.

Jak zhotovit podlahovou mazaninu

Nejrychlejší způsob, jak vyrobit potěr, je objednat si hotovou směs u výrobce potěrových směsí. Na stavbu přijede nákladní auto s betonovou směsí, ze kterého se směs pomocí čerpadla a hadicového systému rozvede do jednotlivých místností. To vyžaduje předchozí řádnou přípravu podkladu. Dělníci musí směs vyrovnat, v případě potřeby ji odvzdušnit. Po dosažení určitého stupně tuhnutí betonové hmoty je třeba provést dilatační řezy.

Levný způsob zhotovení podlahové mazaniny

Nejlevnějším způsobem zhotovení potěru je najmout si tým s míchačkou. Jedná se o míchací a podávací stroj, ve kterém se míchá cement, písek a voda ve správném poměru tak, aby vznikla polosuchá potěrová směs. Správné množství kameniva a cementu musí být předem shromážděno na místě. Stroj směs hadicemi rozvádí do místností domu. Pracovníci ji rozprostřou lopatami a vyrovnají dlouhou lopatou. Předem vyrovnaný podklad se rovnoměrně a hladce zarovná dlouhou latí nebo elektrickým hladítkem.

Zdroj: theconstructor.org, homebuilding.co.uk