Doktor medicíny Hugo Adler si v zahradní čtvrti Klíše nechal postavit vilu od pražského architekta Hermana Müllera. Vila byla koncipována nejen jako byt, ale zároveň i jako ordinace s čekárnou. Architekt ji pojal jako symetrickou, osově souměrnou stavbu. Orientoval ji na ose východ-západ. Obytné místnosti jsou situovány k jihu. K severu jsou orientovány vstup a v horním podlaží studovna. Do středu stavby projektovaný vstup se otevírá do haly. Vpravo od vstupujícího byl vstup do šatny a odtud přímo do čekárny, která byla dveřmi propojena s ordinací. Ordinace byla spojena s místností pro rentgen a zároveň s temnou komorou pro vyvolávání snímků.

V levé části vily se nalézala kuchyně, která byla propojena s obývacím pokojem. Z ordinace i obytného pokoje bylo možné vstupovat francouzskými okny na terasu.

Herman Müller použil motivy, které zdejší architekti používali poměrně často a které byly oblíbené i v německé architektuře obecně. Předně pracoval s už zmiňovanou symetrií průčelní fasády. Dalším takto hojně používaným prvkem byla římsa, která tvořila výrazné ukončení fasády. Obdobnou záležitostí bylo i použití rohových oken. Použití valbové střechy a podezdívky také odpovídá tehdejšímu dobovému proudu práce německých architektů.

Výklenek na východní straně domu působí sice jako určitý expresionistický výstřelek architekta, ale není tomu tak. Má svůj účel, protože do něj architekt umístil zázemí kuchyně i za cenu jisté disproporce. V současné době byla vila citlivě renovována a některé detaily fasády byly obnoveny - například obklady soklu nebo obložení vstupu.

Exteriér prozrazuje vliv architektonického díla amerického architekta Franka Lloyda Wrighta, případně vzdálenou inspiraci Behrensovým domem Cuno.

Stavebník: Hugo Adler

Architekt: Herman Müller 1932 Ústí nad Labem, Beethovenova 29, čp. 713

Autor: archiv

-Dům a zahrada 5/2011 s využitím informací z knihy Slavné vily Ústeckého kraje vydané agenturou Foibos. Více na www.slavnevily.cz.-