Představenstvo České komory architektů na svém druhém zasedání schválilo návrh dokumentu „Program státní politiky architektury“ a doporučilo jej k dalšímu projednávání s orgány veřejné správy. Návrh byl na základě obdobných aktivit jiných členských států EU zpracován pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj Kanceláří ČKA a ad hoc jmenovanou pracovní skupinou. Po meziresortním projednání bude navrhovaný dokument předložen Vládě ČR jako vládní program politiky v oblasti architektury resp. vystavěného prostředí a bude moci být využíván k činnosti veřejné správy.Vydáno: 15. března 2007 Editor: Petr Jelínek Další články v rubrice Tisk

Za hlavní dva úkoly (cíle) si program klade podporu rozvoje kvalitní architektury v městském i venkovském prostředí a zvyšování povědomí občanů o významu architektury pro kvalitu života a životního prostředí. Plnění těchto úkolů by se mělo dlouhodobě odvíjet působením veřejné správy ve třech oblastech: v oblasti výchovy, zejména prostřednictvím předškolního a školního vzdělávání, v oblasti veřejné výstavby jako vzoru pro společnost a obecnou podporou aktivit směřujících k naplňování obou hlavních úkolů.

Návrh programu politiky architektury: politika_arch_cr_program_vlady.pdf (110 kB)

Důvodová zpráva: politika_arch_cr_dz.pdf (161 kB) Zdroj: ČKA