Polokeř - přechod mezi dřevinou a bylinou. Větví se hned od země a je zdřevnatělý jen v dolní části.