Polystyrénbeton, který je určen jako výplňový, tepelně izolační materiál pro vodorovné konstrukce, je homogenní směs polystyrenových částic s cementovým mlékem. Jeho výhodou je např. vysoká elasticita, čerpatelnost do výše, požární odolnost, rychlé tuhnutí, tepelně izolační vlastnosti, odlehčení.