Není všeobecně známo, že geniální český a světový humorista Jaroslav Hašek začal psát své Osudy dobrého vojáka Švejka právě na Žižkově, nedaleko Prokopova nám.Tento nejpřekládanější český spisovatel se zatím dočkal pouze pomníku v Lipnici nad Sázavou. Proto se zakladatelé Společnosti pro postavení pomníku Jaroslava Haška rozhodli v roce 1998 vzdát poctu tomuto spisovateli postavením pomníku na žižkovském Prokopově náměstí. Pro tuto myšlenku se podařilo získat jednoho z nejvýznamnějších českých sochařů, profesora pražské Akademie výtvarných umění Karla Nepraše. Dnes již bohužel zesnulý Karel Nepraš, známý svým sklonem k absurditě a české grotesce, pojal sochu jako jezdecký pomník. Návrh pomníku proto dokončila autorova dcera a dědička autorských práv, akad. sochařka Karolína Neprašová. Karel Nepraš přizval ke spolupráci na realizaci pomníku předního českého architekta Pavla Kupku, s jehož ateliérem v minulosti spolupracoval na několika významných projektech.

V roce 2000 bylo založeno občanské sdružení Spolek pro postavení pomníku Jaroslava Haška v Praze. Městská část Praha 3 vyjádřila tomuto projektu podporu usnesení, Rady č. 117 z 21.4.1999 a č. 549 z 5.9. 2001 i vysláním svých zástupců do orgánů společnosti.

Architektonický ateliér Pavla Kupky vyhotovil dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení. V prosinci 2002 vydal odbor výstavby Úřadu městské části územní rozhodnutí a stavební povolení pro umístění a provedení stavby sochy.

Protože se však Společnosti Jaroslava Haška nepodařilo získat dostatečné finance pro zhotovení pomníku, realizace se odkládala. V roce 2002 byla přislíbena finanční podpora z Magistrátu hlavního města Prahy, radním pro kulturu Igorem Němcem. Odstranění následků povodní z léta 2002 však finanční vstup hlavního města Prahy oddálilo.

Dne 5. října 2004 byla v Galerii Jaroslava Fragnera zahájena výstava Setkání v architektuře, která představila spolupráci Karla Nepraše a Pavla Kupky. Byla holdem jejich tvůrčímu dialogu, který je v našich zemích ojedinělý. A byla také popudem, aby se opět rozběhly práce na dokončení pomníku. Gestorem a investorem realizace pomníku se stává přední česká stavební společnost Metrostav a.s., která se zavazuje do roka a do dne uskutečnit postavení pomníku. Hlavní město Praha poskytuje svůj přislíbený příspěvek a Metrostav. a.s za institucionální podpory Městské části Praha 3 a finanční podpory dalších společností a díky svému velkému úsilí realizuje stavbu pomníku.

Pomník Jaroslava Haška není jen poctou tomuto světovému spisovateli, ale i holdem jeho tvůrci Karlu Neprašovi.

Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera