Sepsání úvěrové smlouvy u stavebního spoření je ve většině případů spojeno s nemalým výdajem. Jelikož největší podíl tvoří překlenovací úvěry, není možné před samotným výběrem vhodné spořitelny zapomínat vedle řádných úvěrů také na poplatky spojené s tímto typem úvěru. Mnoho lidí si zakládá stavební spoření s cílem získání výhodného úvěru pro řešení bytové situace. Ačkoliv by se mohlo zdát, že největším poplatkem je počáteční úhrada za uzavření smlouvy, tak v některých případech může celková srážka za poskytnutí úvěru tento prvotní výdaj ještě převýšit. Důvodem je skutečnost, že mezi jednotlivými spořitelnami panují v tomto směru nemalé rozdíly, a tak je třeba již při jejím výběru na toto pamatovat. Velmi důležité je zkoumat poplatky spojené s úvěry jako celek a teprve potom se rozhodnout pro nejlepší variantu. Většina poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření má na počátku formu překlenovacího úvěru, tak je třeba věnovat pozornost především této oblasti. Při posuzování poplatkové náročnosti je jedním z nejlepších způsobů určení samotné částky, kterou bude nutné při stejných podmínkách zaplatit v jednotlivých spořitelnách. Zářící výjimkou u nákladovosti vyřízení úvěrů je Českomoravská stavební spořitelna, kde žadatel nezaplatí nic za sepsání příslušné úvěrové smlouvy. To se tedy týká jak řádných, tak i překlenovacích úvěrů. V obou případech uzavření úvěrové smlouvy není spojeno s žádným výdajem. Z pohledu co nejnižších poplatků u úvěrů je proto tato stavební spořitelna nejvýhodnější. Ostatní ústavy již ke srážkám za úvěry přistupují. Má-li účastník spoření kupříkladu cílovou částku ve výši miliónu korun, zaplatí v ČS-stavební spořitelně za překlenovací úvěr 10 tisíc Kč. Po jeho překlopení do úvěru ze stavebního spoření již žádné další poplatky spořitelna neaplikuje. Stejnou částku zaplatí také majitel účtu u Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky (VSSKB). Na rozdíl od ČS-stavební spořitelny ale nabízí VSSKB ještě jednu výhodu, a tou je možnost bezplatného získání řádného úvěru bez předchozího využití překlenovacího úvěru. Stejnou možnost nabízí také Raiffeisen stavební spořitelna. Na druhou stranu je tato spořitelna již přísnější u překlenovacích úvěrů. Zde by zaplatil modelový účastník 15 tisíc korun za vyřízení tohoto úvěru. S odlišnou konstrukcí poplatků u úvěru se setká střadatel Wüstenrot stavební spořitelny. Zde srážka za úvěrovou smlouvu je vybírána vždy až při splnění podmínek pro řádný úvěr. U překlenovacího úvěru to pak znamená oddálení této srážky. Poplatek činí dvě procenta z částky řádného úvěru. Modelový účastník pak zaplatí nejvýše 12 tisíc Kč podle toho, jaký podíl cílové částky má již naspořen a jaký si půjčí. U tarifu OF je nutné mít naspořeno alespoň 40 procent cílové částky. Nejvyšší poplatek u překlenovacího úvěru zaplatí klient Hypo-stavební spořitelny. Jeho výše činí dvě procenta z částky úvěru, což je u překlenovacího cílová částka. Celkový náklad je pak ve výši 20 tisíc Kč. Na druhou stranu i Hypo-stavební spořitelna umožňuje u tarifu Nadstandard bezplatné získání řádného úvěru bez předchozího překlenovacího. Poplatek za uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru díky své nezanedbatelné velikosti není možné přehlížet a měl by hrát významnou roli při výběru vhodné stavební spořitelny. Jelikož výhodná koupě bytu či jiné nemovitosti se v mnoha případech objeví neplánovaně a jen zřídkakdy má klient spořitelny splněny všechny podmínky pro přidělení cílové částky, je vhodné na překlenovací úvěr pamatovat, a to již v okamžiku výběru vhodné stavební spořitelny. Zdroj: HN, 16.08.2000