Narazili jsme u vás v článku na takzvanou fenolovou izolaci. Zaujalo nás to. O co se jedná a jaké jsou její výhody?


Tepelněizolační desky jsou vyvinuty na bázi tvrzené fenolické pěny, která je ideálním tepelným izolantem pro vnitřní aplikaci na obvodové zdivo či strop. Interiérové desky využijete jako řešení v případě, kdy potřebujete provést co nejlepší tepelnou izolaci z interiéru. Nejčastěji k této situaci dochází v případě, že není možné zateplit fasádu tradičním kontaktním systémem (obvyklé zejména u památkově chráněných objektů). Díky minimální tloušťce při použití interiérové desky nedochází k úbytku využitelného prostoru při razantním zlepšení tepelnětechnických parametrů stavby.

Podívejte se, jak hoří různé druhy zateplení:

Zdroj: Youtube

Desky jsou na exteriérové straně přiléhající k obvodové nosné konstrukci opatřeny kompozitní hliníkovou fólií. Ta zvyšuje požární odolnost celé sendvičové desky a zároveň dokonale chrání její jádro. Na interiérové straně desek je pod sádrokartonovou deskou použita parotěsně uzavřená speciální kompozitní hliníková fólie znemožňující průnik vodních par z interiéru do vlastní skladby stěny.

Deska se snadno upravuje pro pokládku přířezem na rotační pile, ale také pouhým ostrým nožem podél kovové latě, v případě aplikací menšího rozsahu či řešení detailů. V plošných aplikacích se klade na sraz vedle sebe na výšku. Před aplikací desky se spára z boku desky v místě hliníkové fólie ošetří těsnicím tmelem pro zaručení parotěsnosti celé skladby. Po montáži desek se provede přetmelení sádrokartonářským tmelem v místě mechanického kotvení desky a na zkosených hranách desky.

Upevnění interiérových desek můžete řešit vhodným lepidlem na bázi PUR nebo SM polymerů. Na soudržný a rovný povrch můžete desky lepit celoplošně “na hřeben” či bodovou metodou “na terče”, vždy v souladu s montážním návodem výrobce lepidla. Přímo na zdivo či na méně rovné, ale soudržné povrchy je možné lepit pruhem lepidla po obvodu desky v kombinaci s terčovou metodou.

Pokud se budou desky aplikovat na nerovné či nesoudržné podkladní nosné konstrukce, doporučujeme instalovat vyrovnávací roznášecí rošt z dřevěných hranolů či ocelových tenkostěnných profilů. Izolant v tomto případě ukotvíte přímo na něj, a to pouze mechanicky, pomocí vhodných vrutů.

Odpovídá Jan Čech, zástupce šéfredaktorky Domu & Zahrady.