Odpovídá ing. Martin Perlík - projektant rodinných domů na volné noze, www.perlikprojekce.cz *** Dobrý den,

nová okna za stará vyměňte, jakmile budete mít hotové veškeré práce, kterými by se mohla nová okna poškodit. To znamená hlavně všechny bourací práce uvnitř a vyměněnou střechu, případně nové nosné konstrukce stropů.

Při výměně oken si dejte pozor, aby montážní firma osadila těsnicí pásky, které zabezpečí průnik vlhkosti do spáry mezi okny a stěnou z vnější i vnitřní strany.

Krbová vložka s celou svojí konstrukcí potřebuje mít připravený komín, stát na pevném podkladě a být přistavena k omítnuté zdi.

Proto ji osaďte až v okamžiku, kdy budete mít vyzděné a omítnuté stěny a bude hotová hrubá podlaha. Tedy železobetonová podkladní deska v přízemí nebo stropní deska v patře. Ale ještě předtím než budete pokládat polystyren pro skladbu plovoucí podlahy.

Pod krbovou vložkou může být nutné vytvořit základ, nebo vyztužit stropní konstrukci v patře a také zajistit přívod vzduchu.