Organický odpad tvoří velkou část z celkového odpadu, který domácnosti vyprodukují. S ním je však spojen zápach, který zbytky vydávají během času, kdy se rozkládají v koši. Necháte-li je v koši delší dobu, začnou plesnivět či zahnívat, z ovoce či zeleniny začnou vytékat šťávy a kolem odpadků se rojí octomilky. Drtiče odpadků jsou velmi efektivní přístroje, které dokážou většinu biologických zbytků zlikvidovat, takže s nimi zmenšíte množství směsného odpadu v domácnosti a během chvilky máte zase čisto, a to téměř bez práce.

drtice Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Co všechno dokáže drtič zpracovat?

Drtiče zpracují velké množství biologického odpadu, a to rychle a beze zbytků. Můžete v něm rozmělnit slupky a kůry z ovoce či zeleniny či samotné plody, a dokonce i pecky z ovoce, skořápky od vajec, zbytky masa, odřezky i menší kosti, zbytky pečiva, filtry s kávovou sedlinou, tvrdé sýry a další. Odpad umístíte do dřezu, zapnete drtič a pustíte vodu, kterou budete do drtiče odpadky splachovat. Drtič je namontován na výtokový otvor dřezu a zbytky, které projdou odtokem přes drtič a jsou rozmělněny na malé částečky, pak odejdou přímo do kanalizace. Tento způsob vám velmi usnadní úklid kuchyně a zmenší objem celkového odpadu.

drtice Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Jaké jsou podmínky pro užití drtiče?

Například v Americe jsou drtiče běžnou součástí domácností, ale u nás ještě stále nejsou tak častým jevem. Důvodem je, že ne do všech domácností lze tyto přístroje využít. Nejde přitom až tak o samotnou instalaci, která není příliš složitá. Hlavní podmínkou je průměr otvoru v dřezu, který musí být alespoň 9 cm a průměr odpadního potrubí alespoň 4 cm. Větší je samozřejmě lepší.

Dalším důležitým faktorem je přívod elektrické energie poblíž drtiče, to znamená buď vyvedený pod dřezem, nebo u linky v těsné blízkosti. Toto většinou problém nebývá, protože mnoho domácností využívá myčky nádobí a ty bývají rovněž napojené na zásuvky v blízkosti dřezu. Také nezapomeňte, že pod dřezem musíte mít dostatek místa, kam přístroj namontovat.

drtice Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Co se týče ceny, pohybují se přístroje kolem sedmi tisíc korun, ty velmi kvalitní dosahují částky i kolem deseti tisíc. Pokud se obáváte přílišné hlučnosti, jsou vaše obavy zbytečné, hluk drtiče není hlasitější než například hluk, který vydává kuchyňský mixér.

Co se stane s rozdrceným odpadem?

Odpad je z drtiče odváděn do kanalizace, kde se smísí s odpadní vodou tak, jako když splachujete běžný jemný odpad nebo vypouštíte myčku. Zákon o odpadních vodách drtiče přímo nezakazuje, nicméně je třeba sledovat podmínky, jež máme jako uživatelé veřejné kanalizační sítě uvedené ve smlouvě s provozovatelem, kterým bývá často město, městská část, společnosti Vodovody a kanalizace nebo další subjekty. Některé subjekty použití drtičů nepovolují, a to zejména kvůli problematickému úzkému odvodnímu potrubí nebo kvůli riziku přílišného znečištění odpadním materiálem. Pokud máte na pozemku žumpu bez odtoku nebo vlastní čistírnu, můžete používat drtič bez jakýchkoli omezení.

drtice Autor: Shutterstock.com / Shutterstock.com Autor: Shutterstock.com

Biologický odpad sám o sobě by mohl být zužitkován v zemědělství, ovšem vzhledem k jeho smísení s ostatními materiály v odpadní vodě může být kontaminovaný, proto jeho ekologický přínos nelze stoprocentně potvrdit. A také faktem zůstává, že naše produkce odpadu není menší, jen odpad z domácnosti odejde jinou cestou než do klasické popelnice. Proto stále platí, že pokud můžete, využijte kompostéry nebo alespoň popelnice na bioodpad, u kterých je pravděpodobnost následného využití bioodpadu mnohem vyšší.