Porcelán je keramická hmota. Vyrábí se pálením směsi kaolinu, ostřiva a taviva. Mezi jeho typické vlastnosti jsou nenasákavost, stálost, elektrická nevodivost. Používá se na výrobu izolátorů, sanitární keramiky a předmětů běžné denní potřeby.